Saliga är de barmhärtiga

Saliga är de barmhärtiga

Skriven av: Susi Simons | Publicerad: den 5 november 2012

Vad är ett välsignat liv? Ett fritt och lyckligt liv! Och Jesus ville att lärjungarna skulle vara lyckliga. I Matteus, kapitel fem, lärde han dem några enkla och viktiga sanningar – receptet på ett välsignat liv. Ett av sätten att komma till det på är att vara barmhärtig. 

Jakob säger: «Men barmhärtigheten triumferar över domen.» (Jakob 2:13). Barmhärtighet är större. När jag ger upp min egen bedömning av en person eller ett förhållande – samma hur rätt det ser ut att jag har – och väljer att vara barmhärtig i stället, kommer det läkedom och förfriskande tider! Frustration, ilska och självrättfärdighet måste ge vika – de är «priset» för något som är mycket bättre än att känna sig rättfärdiggjord. Det ger mig ett fritt och lyckligt hjärta, och blir till välsignelse för människorna runt mig. 

När barmhärtighet kommer in i en situation leder den till tacksamhet och hopp, där det en gång skapades spänningar och strider på grund av intolerans och dömande

Barmhärtighetens effekt

Det gör en väldigt ödmjuk, och det är väldigt sunt att tänka på den barmhärtigheten jag själv har fått från vänner, familj eller andra, när jag har tagit fel eller kanske bara varit tanklös. Vilken effekt hade deras barmhärtighet på mig? Det resulterade i kärlek! Jag tycker om dem som har varit barmhärtiga mot mig. När barmhärtighet kommer in i en situation leder den till tacksamhet och hopp, där det en gång skapades spänningar och strider på grund av intolerans och dömande.


«Älska barmhärtighet» står det i Mika 6:8. Vilket gott bud att följa – det leder till värme och godhet mot de som är runt mig, och till frihet och lycka i mitt eget hjärta! Vilken underbar och nyttig dygd att eftersträva.