Vad betyder det att bli född på nytt?

Vad betyder det att bli född på nytt?

Skriven av: Robin Dashwood | Publicerad: den 29 juli 2015

Jesus är tydlig när han säger att en kristen måste bli född på nytt. Jag vill se Guds rike, så vad betyder det egentligen för mig? Hur blir jag en pånyttfödd kristen?

"Jesus svarade: 'Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.' Nikodemus sade: 'Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?' Jesus svarade: 'Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.' (Joh 3:3-6)

Det är klart att han inte talar om att bli född på nytt fysiskt. Han talar om ett nytt begär – en andlig förvandling. Det är inte en bestämd tidpunkt i en kristens liv då denna ska bli född på nytt. För varje individ sker det enligt Guds arbete i dennas liv. Han arbetar i mitt hjärta tills jag känner att jag är färdig att överge mig helt till hans ledning och hans kraft.

Han arbetar i mitt hjärta tills jag känner att jag är färdig att överge mig helt till hans ledning och hans kraft.

Hur behöver jag bli född på nytt?

Det är när jag kommer till den punkten då jag inser att allt jag har och allt jag gjort inte är nog. Kan jag säga att jag tjänar Gud med mitt liv? Att jag i sannhet håller hans lagar och bud? Att jag segrar över synd? Det är detta som krävs av en Jesu lärjunge.

Är jag trött på att försöka och försöka utan att få det till? Längtar jag efter fred och ro i mitt hjärta?

Det är min egen mänskliga envishet, stolthet, tro på min egen styrka och min egen förmåga som hindrar mig från en äkta förbindelse med Gud. Det hindrar mig från att verkligen släppa allt och låta Gud styra. Det ligger i en människas natur att vilja ha kontroll, att tänka ”jag klarar det själv”. Men jag vill komma till den punkt då jag inser att om jag verkligen vill komma till Gud, så kan jag inte göra det på egen hand.

Att komma till slutet av sig själv

Då är jag färdig med ”mig” och ”jag klarar det själv”. Jag har provat och kommit fram till att jag inte klarar det! Jag erkänner att det måste vara Gud som styr mitt liv nu. När jag erkänner att jag inte är i stånd till att göra något själv, då kan Gud ta över.

När jag erkänner att jag inte är i stånd till at göra något själv, då kan Gud ta över.

Jesus beskriver det så här: "Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken." (Upp 3:17) Det är när jag erkänner detta, att jag har kommit till punkten då jag är redo att födas ”av vatten och Ande”. Ingenting av det jag har som ett resultat av att vara född av köttet, som en naturlig person, är kapabelt att tjäna Gud.

Ett nytt begär

Jag vet att jag är född på nytt om jag i mitt hjärta vet att min längtan inte är efter något av den här jorden. När jag hellre bara vill tjäna Gud och låta honom styra mitt liv. En innerlig önskan om att hellre leva i all evighet än för något i den här världen. Samma längtan som Jesus hade då han sa: "Men ske inte min vilja utan din." (Luk 22:42)

Det är när jag är villig att släppa min egen styrka, stolthet, envishet, att lita på mina mänskliga förmågor och istället följa Andens ledning så att Guds vilja kan ske. Då upptäcker jag att allt är möjligt i kraft av Anden. Jag kan flytta berg i mitt liv. Det som jag trodde var omöjligt, seger över synd, genomförs. Jag blir en förvandlad person; en ny skapelse. Jag låter Gud forma och böja mig till den person han önskar att jag ska vara.

Jag låter Gud forma och böja mig till den person han önskar att jag ska vara.

Att se Guds rike

Då kan jag se Guds rike. Mina ögon öppnas och kan se bortom det som tillhör den här jorden; se det som har äkta värde. Med Guds rike tillkommer allt som verkligen är gott, både i den här världen och i evigheten. Att söka Guds rike är därför det mest givande en människa kan göra.

"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam." (Ef 1:17-19)