Vad säger Bibeln om Jesu återkomst?

Vad säger Bibeln om Jesu återkomst?

Skriven av: Brian Janz | Publicerad: den 21 oktober 2015

Jesu återkomst till jorden är en av de största händelserna som någonsin kommer att äga rum.. 

Den sista tiden för med sig mycket smärta och stor nöd. Det är den mörkaste tiden i världshistorien där ondska, sorg och orättvisa flödar okontrollerat. Mörker styr jorden totalt, men så kommer Jesus tillbaka till jorden med himlens härskaror bakom sig för att rädda den ur vilddjurets och antikrists klor! Efter så mycket mörker kommer ljuset äntligen att stråla fram! Detta är den betydelsefulla vändningen som befriar jorden från syndens grepp och lägger den i Jesu hand efter att har legat under Satans inflytande ända sedan Adam och Evas tid.

Läs Sakarja 14 och Uppenbarelseboken 19:11-21 för en fullständig beskrivning av Jesu återkomst.

Kristi återkomst

I slutet av vedermödan kommer Antikrist att samla sina arméer från hela världen och angripa Jerusalem. (Sak 14:1-2) De kommer att slakta judarna utan barmhärtighet. Detta kommer att vara judarnas mörkaste timme i hela deras historia. I sin bitterhet och vrede försöker Antikrist att förinta dem totalt.

Guds dom över vilddjuret och Antikrist kommer inte att vara mild.

Läs även Uppenbarelseboken 19:11-16.

Då förtärs Antikrists ogudaktiga soldater i en plåga! De upplöses och försvinner. (Sak 14:12) Guds dom över vilddjuret och Antikrist kommer inte att vara mild. Föreställ dig hans rättmätiga vrede över alla som har försökt att skada, förstöra och korruptera hans älskade skapelse ända sedan begynnelsen. Både vilddjuret och Antikrist kommer att kastas i den brinnande sjön för evigt (Upp 19:20-21) och Satan kommer att slås i kedjor och kastas i avgrunden i tusen år. (Upp 20:1-3)

Kristus kommer att sätta foten på Olivberget, som i sin tur klyvs mitt itu och skapar en dal. Levande vatten kommer att börja strömma ut från Jerusalem. Detta är starten av en härlig ny tidsålder med fred och välstånd, även känd som tusenårsriket! Området söder om Jerusalem kommer att planas ut och själva Jerusalem kommer att upphöjas. (Sak 14:4-11) Jerusalem kommer därefter att bli världens huvudstad, varifrån Kristus kommer att regera över hela världen. (Jes 2:2-4, Mika 4:1-3)

Folkets sorg 

Nu kan ingen på jorden förneka Kristus. Nu kommer det att vara helt tydligt att han är Kristus, världens Herre och Frälsare.

"så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset." Zechariah 12:10-11.

När Jesus återvänder för att rädda judarna kommer de att se upp på honom och erkänna att han är Jesus, Messias, den som de avvisade och genomborrade. De kommer att inse hur fel de har haft. Sorgen kommer att bli stor. (Upp 1:7) De kommer inte bara att inse att de har förföljt och avvisat sin Messias, utan även att han i sin stora barmhärtighet och rättfärdighet fortfarande är villig att rädda dem. Han är fortfarande villig att vara deras Messias.

Nu kan ingen på jorden förneka Kristus. Nu kommer det att vara helt tydligt att han är Kristus, världens Herre och Frälsare. All tvivel, mystik och lögn försvinner. Sanningen kommer att stråla över hela världen och alla kommer för att dyrka honom. (Sak 14:16)

Så börjar tusenårsriket med fred på jorden i tusen år.

Läs mer om tusenårsriket här.