Vad säger Bibeln om skökan i Uppenbarelseboken 17?

Vad säger Bibeln om skökan i Uppenbarelseboken 17?

Skriven av: Brian Janz | Publicerad: den 10 november 2015

Vem är skökan som beskrivs i Uppenbarelseboken 17 och vilken betydelse har hon för vår tid och den sista tiden?

Skökan i Uppenbarelseboken 17 (även kallad Babylon) är en av de centrala figurerna i profetian om den sista tiden. Hon har varit aktiv ända sedan de första församlingarna och extra mycket nu i vår moderna tid. Det är viktigt att veta vem skökan är och vilken betydelse hon har för oss.

Skökans anda

Skökan ses ibland som en specifik församling eller organisation och många har anklagat antingen den ena gruppen eller den andra gruppen för att vara "skökan". I verkligheten är skökan en anda som genomsyrar många olika församlingar, kyrkosamfund och till och med individer.

I Jakobs brev 4:4 kan vi få en tydligare bild av hur den andliga otukten ser ut för Gud. "Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende."

Vänskap med världen är fiendskap mot Gud. Det finns inget mitt emellan. Antingen är du på Guds sida eller på världens sida. Allt annat ses som otrohet i Guds ögon. Men det är just detta som skökan försöker att göra. Hon försöker blanda Gud med världen och erbjuda det bästa från båda världar.

Under allt glittrande guld flyter en mörk ström av egoism och stolthet.

Skökans "evangelium" går ut på att man kan få både världen och Gud. Hon använder Guds ord och citerar många till synes gudfruktiga verser och uttryck.  Men under allt glittrande guld flyter en mörk ström av egoism och stolthet.

Det farligaste med skökan är att hon kan vara så svår att känna igen. Hon erbjuder sitt vin i en guldbägare (Upp 17:4) som är Guds ord. Alla ord, uttryck och lärdomar som hon förkunnar verkar gudfruktiga, eftersom hon använder sig av bibelverser för att ge stöd åt sina lögner. Detta knep använder Satan och han tjänare sig av ofta. (2 Kor 11:14)

Hennes evangelium låter fantastiskt till att börja med och ger folk en behaglig känsla. Hon presenterar alla belöningar för ett gudfruktigt liv, men tar bort villkoren. På detta sätt lyckas skökan att lura folk och många har fallit under skökans inflytande. Om du inte är tillräckligt vaksam kan du inte alltid skilja hennes lögner från sanningen!

Skökans förvridna förkunnelse är hennes "otukts vin" (Upp 17:2) och precis som med vin är det lätt att dricka sig full på den behagliga känslan som skökans förkunnelse ger. I slutändan leder dock hennes förkunnelse aldrig till ett äkta liv i Kristus, med seger över synd. (1 Pet 4:1) Detta är något helt annat än det rena livets vatten som Jesus förkunnade! (Joh 7:38-39)

Skökans arbete i vår moderna tid

Skökans anda är aktiv på många sätt på jorden, både på individuell nivå och i större skala. På individuell nivå försöker hon att få folk att leva så nära världen som möjligt, så att man säger sig vara kristen men samtidigt lever efter världsliga och mänskliga värden. Kanske följer man sina egna begär, syndar lite på sidan och njuter av världens nöjen eller följer strikta regler eller etiska koder som inte är av Gud.

Skökan är Satans sätt att begrava en nål i en höstack.

Skökan är även aktiv i större skala i församlingar runt omkring i världen genom att försöka förvrida Guds rena förkunnelse och få hela församlingar och kyrkosamfund att vända sig från sanningen till hennes mörka lögner.
Skökans mål är inte att helt riva ner kristendomen och religionen. Tvärtom så älskar hon församlingar!

Skökan är Satans sätt att begrava en nål i en höstack. Det blir svårare för folk att känna igen äkta, levande kristendom när den är omgiven av så många halvsanningar och vackra ord.
Därför är inte skökan endast en församling, utan har inflytande i många. Ju mer splittring och kyrkosamfund hon kan skapa, desto svårare är det att hitta den äkta församlingen. Att skapa partier och strid är hennes största mål.

Satans mål med skökan

Satan vet att han inte kan övertala alla att överge Gud helt och hållet och bli ateister. Iallafall inte direkt. Så han skickade sin tjänarinna, skökan, för att sakta vända dem bort från sanningen i Guds ord och till världen.
Hon inledde sitt arbete nästan omedelbart efter Jesu död. Paulus skriver till församlingen i Efesus "Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida." Apg 20:29-30. Dessa rovlystna vargar var inga andra än skökans tjänare.

Och mycket av det som predikas är så fjärran från Guds ord att det nästan är oigenkännligt!

Hon började i liten skala och förkunnade en kristendom som nästan var sann, med endast några droppar av världen. Men ju fler anhängare hon fick, desto mer utvecklade och ändrade hon evangeliet. Om man spolar fram till idag är mycket av den "kristendom" som predikas idag nästintill oigenkännlig!
Skökan är Satans svar på Kristi brud. Medan bruden arbetar på jorden med att sprida det sanna evangeliet, arbetar skökan hårt för att sprida splittring och lögn. Dessa två är bittra fiender i en stor andlig konflikt som varar ända fram till uppryckandet.

Vid uppryckandet kommer världens tillstånd vara så illa att Satan inte ens har bruk för skökan längre. Med bruden borta kommer Gud att låta folket förkasta all form av religion och hänge sig 100% till världen och mänsklig prestation.
Skökan kastas av från vilddjurets rygg, myndigheterna som slutligen förkastar Gud och bygger sin makt på mänsklig prestation. Skökan förlorar all sin makt och kommer att förstöras totalt. Detta är Guds dom över henne. (Upp 18:21-24) Guds vrede mot skökan är så stor att han låter röken av hennes förintelse stiga upp för evigt som en påminnelse av hennes förräderi. (Upp 19:3) (Läs mer om vilddjuret här)

Satan tror att han genom detta uppnår sitt slutliga mål med jorden, med egentligen är det bara en del av Guds övergripande plan. (Upp 17:15-17) (Läs mer om vilddjuret här)

Kampen mot skökan

Hon älskar även att arbeta med individer personligen.

Det är Kristi bruds uppgift att kämpa mot skökan och göra det vi kan för att stoppa hennes planer och intriger på jorden. Denna stora andliga kamp kämpas på individnivå och skökans anda måste helt och hållet bekämpas i varenda lärjunges liv, så att endast sanning och renhet råder i församlingen. (Läs mer om bruden här.)

Det är farligt att tro att skökan endast befinner sig i en eller annan församling och att man därför inte behöver oroa sig. Skökan kan finnas överallt och vartsomhelst! Det är sant att hon har greppet om många församlingar runt om i världen, men hon älskar även att arbeta med individen personligen. Viska sina lögner i ditt öra. Försöka få dig att tro att världen inte är så farlig. Försöka övertala dig att du kan göra som du själv vill och trots det vara Guds barn. Förmildra villkoren för en Jesu lärjunge. Dessa lögner kommer att förstöra dig! Vänskap med världen är fiendskap mot Gud! Man kan inte tjäna två herrar. Skökans perversa lärdomar har inget att göra i en äkta församling eller kristen persons liv!

Därför är det så viktigt att varenda kristen får en personlig kontakt med Gud och hans ord. Om du har en intim kontakt med Gud så vet du mycket väl hans vilja och ord och du kan lära dig att avslöja skökans lögner. Då kan du rikta ljuset från Guds ord på allt som du hör och ser och förkasta allt som inte är sant!
Tyvärr har skökans inflytande vuxit sig mycket starkt i våra dagar och många församlingar ligger under hennes direkta inflytande. Ingen församling, kyrkosamfund, pastor eller predikan kan tas emot utan att först testas i ljuset av Guds ord och hans Ande!

Skökans lögner är starka och många, men sanningen skiner som ett ljus i mörk natt.

"Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen." 1 Joh 4:1 Var vaksamma och testa allt du får höra! Inte minst våra egna tankar och avsikter måste testas i ljuset av Guds ord. Försäkra dig om att allt verkligen är från Gud!

Skökans lögner är starka och många, men sanningen skiner som ett ljus i mörk natt. Om du är ärlig, ödmjuk och öppen för Gus ledning, kommer han att visa dig vad som är lögn och vad som är sant. Gud är sanning och i honom finns ingen lögn! Hans Ande är sanningens Ande, som leder oss till hela sanningen. (Joh 14:15-17, Joh 16:13)

Var ivrig och ställ frågor! Testa andarna! "Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." Matt 7:7. Genom tro och vaksamhet kan skökans anda aldrig få inflytande på dig.
"Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott." Upp 18:4-5.
Det är fullt möjligt att leva sitt liv i Guds tjänst och alltid göra hans vilja och förberedas som en ren, obefläckad brud värd sin himmelska brudgum. (Upp 19:7-8)