Varför borde jag visa helig färd med mitt liv?

Varför borde jag visa helig färd med mitt liv?

Skriven av: Aksel J. Smith | Publicerad: den 17 juli 2014

Helig färd och gudsfruktan är den enda vägen till äkta frihet och glädje och resulterar i den största härlighet i och med Jesu återkomst. Alla som väntar på den dagen kan påskynda den genom att sträcka sig ännu mer efter helig färd och gudsfruktan.

”Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst... Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom... då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.” 2 Pet 3:11-12,14, 17.
 

Nu gäller det mer än någonsin att väcka varandra till helig färd och gudsfruktan. Det är vår enda räddning. Vanliga människor strävar efter all möjlig annan än helig färd och gudsfruktan, men de går i sin tur sin undergång i möte.

Älska det han älskar och hata det han hatar

Helig färd är en färd åtskild från allt som har med synd och orenhet att göra. Det är bara kärleken till Kristus som kan dra en så radikal gräns och det är bara i denna kärlek som vi inte kommer på skam vid hans återkomst. Om vi älskar honom så hatar vi det han hatar och älskar det han älskar. Här bör det inte råda något tvivel när man läser Ordet.

Helig färd är en färd åtskild från allt som har med synd och orenhet att göra.

Timoteus hade efterföljt Paulus i undervisning och färd och fick förmaningen att öva sig på gudsfruktan. Vi bör också med stort intresse ge akt på den färd som Jesus och apostlarna visade och även andra gudfruktiga människors färd. Inte för att studera dem på mänskligt sätt, utan för att efterfölja dem i Ande och sanning.

Vad är gudsfruktan?

Vad är gudsfruktan? ”Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag.” Ords 8:13. Gudsfruktan är gemenskap med Herren i detta hat.

Gudsfruktan gör oss fasta och orubbliga, så att vi inte dras med av de ogudligas villfarelse och tappar vår fasta ståndpunkt. Villfarelsen råder idag starkare än någonsin och människorna går vilse och drar andra med sig. Det går mot upplösning och laglöshet. De söker en frihet som inte finns och istället för frihet så vecklar de in i allt mer kaos och elände och slutet på allt elände är Antikrist, den laglöse.

Det är bara kärleken i Kristus som kan sätta en så radikal gräns och det är bara i denna kärlek som vi inte kommer på skam vid hans återkomst.

Helig färd och gudsfruktan är den enda vägen till äkta frihet och glädje och resulterar i den största härlighet i och med Jesu återkomst. Alla som väntar på den dagen kan påskynda den genom att sträcka sig ännu mer efter helig färd och gudsfruktan.

“Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.” Hebr 13:5.

Det verkar råda överflöd när Jesus kommer tillbaka. Människorna bygger, planterar, äter, dricker och gifter sig ända fram till den dagen som Jesus kommer tillbaka. Pengakärlek gör människorna blinda för sanna och eviga värden. Både på Noas och Lots tid förvillades dem av jordiska saker och gick under. Det har alltid varit fåtalet som har räddats. Låt oss med hela hjärtat vara med fåtalet som strävar efter helig färd och gudsfruktan. Vi ska då på inga sätt komma på skam vid Kristi återkomst.

Avsnitt från en artikel först publicerad i den kristna tidskriften ”Skjulte Skatter,” september 1968.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org