Vårt hjärtas boning

Vårt hjärtas boning

Skriven av: Aksel Johan Smith | Plats: Norge | Publicerad: den 19 augusti 2010

År 1947 skrev Aksel Johan Smith följande stycke i tidskriften Skjulte Skatter. I stycket beskriver han vad Gud kan göra med en människas tankar, och inspirerar läsaren till att få del av samma tankar som Jesus hade.

«Gud ser in i hjärtat, och vad ser han där? När Jesus såg in i fariséernas hjärtan, såg han de dödas ben, rofferi och omåttlighet, hyckleri och ondska och alla slags motbjudande saker. Matt 23:25–28.

Människorna såg ingen yttre härlighet i Jesus, men om hans hjärtats dörr plötsligt hade öppnats för deras ögon, skulle de ha bländats av den ofantligt rika härlighet som var där inne. Då skulle de ha sett gudasonen i sin makt och härlighet vandra runt i sitt hjärtepalats.

Vilket intryck skulle människorna få om de plötsligt såg in i vårt tankeliv, in i våra hjärtkammare? Om de kunde gå från rum till rum, vad skulle de se? – Skulle dina motståndares hjärtan smälta om de fick se in i ditt hjärtas bönkammare, och där se väggarna tätt inristade med namn och sedan även hitta sina egna namn djupt ristade med kärlek och omsorg? Eller kanske de bara fick se namnen på dina familjemedlemmar och namnen på några få av dina bästa vänner, kanske bara svagt inristade, eller kanske de fick se in i ett mörkt och kallt rum där de knappt kunde se några rester av några utsuddade namn?

Skulle de bli förundrade när de fick komma in i fridens kammare och kände den saliga himmelska friden som var där?

Hur skulle det vara att se in i rättfärdighetens och kärlekens salar? Skulle de få se väggarna alldeles inristade med alla slags vidriga avgudar så som de äldste i Israel hade det i sitt hjärta? Hes 8:10 och 14:3. Eller skulle de få se väggarna helt fyllda med kärlekens och rättfärdighetens lagar, inristade med Jesu egen hand och se Fadern och Sonen sitta vid din sida och hålla måltid med dig? Hebr 10:16. Joh 14:23. Upp 3:20.

Ja, stora saker kan Herren göra med en människa. Han kan frälsa, omskapa och omvandla oss. Han kan rena våra hjärtan och pryda vårt hjärtas boning med de dyrbaraste saker. Vi bär huset med oss var vi färdas, en fridens boning mitt i denna oroliga och bekymmersamma värld. En boning som ingen makt på jorden emot vår vilja kan tränga in i och förstöra.

Men hur många obehagliga och farliga hus finns det väl inte. Om man gläntar lite på dörren, hoppar det ut alla möjliga fula varelser. Giftiga ormar sträcker ut tungan och sprutar sitt dödliga gift. Det skulle vara bra om sådana hus hade stora, tydliga varningsskyltar, eftersom deras hela livsområde är livsfarligt p.g.a. många otäcka fallgropar.

Låt döden komma över dem, låt dem fara levande ner i dödsriket, ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta, säger David. Psaltaren 55:16.

Det är de renhjärtade som får se Gud och får råd av honom. Så länge de äldste i Israel hade avgudar i sitt hjärta, lät inte Herren fråga sig till råds.

Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Ords 4:23

Vårt hus skall vara grundat på toppen av Herrens berg, och hela området runt omkring skall vara högheligt. Hes 43:12.»

 

© COPYRIGHT STIFTELSEN SKJULTE SKATTERS FORLAG, NORWAY | brunstad.org