Vill du göra det goda?

Vill du göra det goda?

Skriven av: Sigurd Bratlie | Publicerad: den 13 september 2013

De allra flesta finner att det onda finns hos de andra. De fokuserar på andra, istället för att fokusera på det de själva ska göra, nämligen: det goda.

”Jag finner alltså den lagen: jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig” (Rom 7:21).

De flesta finner att det onda finns hos de andra. De går därför kritiskt omkring, är bittra och baktalar. De vill inte själva göra det goda, men de vill att andra ska göra det goda. De fokuserar på andra, och vet vad de borde göra, istället för att fokusera på det de själva ska göra, nämligen: det goda.

Helgelse och växt får man bara genom att fokusera på att man själv gör det goda

Det ger ingen helgelse och utveckling att fokusera på det onda som andra gör. Helgelse och växt får man bara genom att fokusera på att man själv gör det goda. Då finner jag att det onda finns i mig, och man får möjlighet att förneka och rensa sig själv. Det att arbeta på sin frälsning med fruktan och bävan blir då något målmedvetet (Fil 2:12). Man slår inte i tomma luften eller löper utan att ha målet i sikte (1 Kor 9:26). Bara genom att frälsa sig själv kan man frälsa dem som lyssnar på en (1 Tim 4:16).

Huvudet verkar inte något annat än att göra det goda

Vi kan tänka på vår egen kropp. Hur många kroppsdelar är det som styr min högra hand? Den styrs bara av huvudet. Om den ska göra något tillsammans med den vänstra handen, och den vänstra är klumpig, så kan den inte klandra eller vara missförnöjd med denna. Huvudet verkar inte något annat i den högra än att göra det goda. Ju mer skadad den vänstra är, ju duktigare blir den högra. Huvudet arbetar bara på det sättet, och är den enda kroppsdelen som styr den högra handen.

”Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda” (Rom 12:21).

”…hela världen är i den ondes våld” (1 Joh 5:19). Därför drabbar mycket som är ont oss, men ”vi vet vi tillhör Gud”. Låter vi oss besegras av det onda så blir vi också onda — då blir vi besegrade av världen. Men vi tillhör ju Gud, och han som är i oss är större än den som är i världen (1 Joh 4:4). Därför säger förmaningen: Besegra det onda med det goda!

Att jag vill göra det goda, bevisar att jag tillhör Gud. Hur de andra är, eller hur förhållandena blir, ändrar inte det att jag vill göra det goda. Som en lem på Kristi kropp har jag bara med en enda att göra. Och inget annat än goda verkningar går ut ifrån huvudet. Ju svårare det blir, desto duktigare blir jag i att göra det goda. Jag som vill göra det goda får just då möjlighet att öva mig. Men jag kommer upptäcka att det onda finns i mig. Jag får något att arbeta med, något att rensa mig ifrån, och får ingen att beskylla. Jag får tvärtom möjlighet att hjälpa och välsigna. Jag som vill göra det goda förblir i Gud, och blir inte besegrad av det onda.

Att jag vill göra det goda, bevisar att jag tillhör Gud

Jag får rikligt med möjligheter att arbeta på min frälsning, och får en andlig utbildning så att jag kan sitta med Jesus på hans tron, liksom Jesus har segrat och sitter hos sin Fader på hans tron (Upp 3:21).

 

Förstagångspublicerad i bladet Skjulte Skatter, augusti 1968

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag