Ett liv i kraft

Ett liv i kraft

Skriven av: Kathryn Albig med Asha Varghese | Publicerad: den 9 januari 2015

Det är slutet på en lång helg och jag tar det lugnt tillsammans med min vän Asha. Vi pratar om livet som vi är kallade till att leva som kristna och det märks tydligt att det är något som hon verkligen ser fram emot. Hon är så entusiastisk att hon knappt pausar mellan andetagen.

Asha citerar en av hennes älsklingssånger från BCCs sångbok Herrens vägar:

“There is a life, so full of weight and content –
A life of mercy, love, and righteousness;
A life possessed by those so poor in spirit;
A life for those who walk in lowliness.

A life that satisfies my spirit –
A life so full of pure vitality.”

Hennes ögon strålar. Detta liv är så tilltalande för henne!

“Jesus invigde vägen till detta liv för oss genom att dagligen ta upp sitt kors och övervinna synden som han såg inom sig. Jag talar inte om det fysiska korset som han korsfästes på, utan snarare om det dagliga korset, som han bar varje dag i hela sitt liv. Det är lätt att tänka att det var lättare för honom i och med att han var Guds Son, men sanningen är att han blev frestad i allt, precis som jag blir, och att han segrade tack vare sin ödmjukhet och mildhet!" (Hebr 4:15)

Jag kan inte bara strunta att bära mitt kors bara för att jag inte känner för det. Jesus bar ALLTID sitt kors, oavsett om han kände för det eller inte.

”Vad hade hänt om Jesus har beslutat sig för att sluta bära smärtan som kommer av korset? Jag kan inte bara strunta i att bära mitt kors bara för att jag inte känner för det. Jesus bar alltid sitt kors, oavsett om han kände för det eller inte. Jag vill visa min tacksamhet för vad han har gjort för mig genom att leva samma liv som han gjorde."

Ett konkret liv

“Det otroliga är att vi fylls med Andens frukter när vi lever detta liv. (Gal 5:22-23). Jag har sett frukterna i verkligheten i människor som jag vet besegrar sin egen vilja; sitt eget kött. Dessa personer har visat mig att man får äkta glädje när man lever detta liv. Alla letar efter det där meningsfulla och lyckliga livet, men få vet hemligheten till hur man lever för att få det. Detta liv är svaret på alla problem."

“Jag känner verkligen att jag själv vill leva samma liv när jag ser livet i andra. Jag är så tacksam för det hopp jag har! Tack vare Jesus kan jag också övervinna synden i mig om jag är fattig i mig själv och mild som han var. Jag kan också leva detta liv av barmhärtighet, kärlek och rättfärdighet. Utan att jag ens behöver öppna munnen kan andra känna Andens frukter genom mig. De blir konkreta.”

Alla letar efter det där meningsfulla och lyckliga livet, men få vet hemligheten till hur man lever för att få det. Detta liv är svaret på alla problem.

Asha citerar ännu en sång från Herrens vägar som har talat till henne:

“Fruit you can taste and can handle
Comes by believing God’s Word
And by abiding in Jesus –
Doing each word that you’ve heard.

All His commandments obeying,
Through the great grace of our God,
Brings forth the virtues of Jesus –
Fruits of our life in the Lord.”

Praktisera detta liv

Jag frågar Asha vad det betyder för henne personligen? Hur hon kan använda detta i sitt eget liv?
”Jag har faktiskt tänkt mycket på det”, säger hon. ”Jag vill tjäna och välsigna andra så mycket som jag bara kan. Det finns så många möjligheter till det med familj, vänner, kollegor, församling osv, men mest av allt vill jag ha det liv som smakar av Andens frukter. På så sätt kan Jesu dygder komma fram ur mig när jag gör saker för andra och umgås med andra, särskilt med dem som är yngre än mig. Jag kan göra detta liv tilltalande, genom att förhärliga Jesus i mig!"

“Vi lever faktiskt här på jorden som en brud i väntan på sin brudgum. Varje steg i livet är ett framsteg. Vi syr på våra vita kläder, som vi en gång ska bära inför vår brudgum. (Upp 19:8). Vi ska se fram emot Jesus återkomst och det kan jag göra i mitt eget liv också!"

Jag kan göra detta liv tilltalande, genom att förhärliga Jesus i mig!

”Jag vet att jag precis har börjat på denna väg och att det kommer att kräva mycket arbete, men jag ska hålla fast i denna tro. Jag är en dåre om jag skulle ge efter för synden nu när jag vet vad jag är kallad till och jag vet att det inte finns några genvägar. Det finns bara en väg och det är vägen som Jesus banade genom köttet, genom att neka synden han såg i sig själv. (Hebr 10:20). Jag måste döda synden i mitt kött som Gud pekar på. Då kommer jag att få uppleva den glädje och välsignelse som kommer av trofastehet och lydnad.”

Ser fram emot Jesu återkomst

Jag blir själv otroligt uppmuntrad av samtalet som jag har haft med Asha. Hon kommer från en folkrik stad i Indien och jag kommer från de öppna slätterna i Kanada och våra vägar har korsats för en tid i Norge, men som hon själv säger, ”Vi har alla olika liv, men det finns ett liv som Gud har kallat oss att leva. Om vi arbetar med det Gud ger oss i varje situation som vi hamnar i, så är vi förenade i samma anda.”

Jag är helt enig. Tillsammans med min vän Asha ser jag fram emot den dag som vi kommer att få vara tillsammans i evigheten, som Jesu Kristi brud. Tillsammans med alla de som har levt det liv på den väg i seger över synd som Jesus invigde för oss, så att Jesu dygder kommer fram.