Hur kan jag hantera skuldkänslor som kristen?

Hur kan jag hantera skuldkänslor som kristen?

Publicerad: den 23 november 2010

Skuldkänslor beror på ett dåligt samvete. Mitt samvete visar mig vad som är rätt och vad som är fel. Detta är något som jag aldrig bör gå emot. Om jag trots detta har gjort det måste jag be Gud om förlåtelse, tro på att han har förlåtit mig och låta bli att synda igen.

Jag måste även se till att mitt samvete följer Guds ord så att det inte dömmer mig i onödan, utan att jag blir alltmer inställd på vad som är Guds vilja i mitt liv.

Vad är samvete?

Alla har ett medfödd sinne för vad som är rätt och vad som är fel. En «inre röst» som överväger alla tankar, ord och handlingar. Denna «inre röst» är vårt samvete som säger oss vad som är moraliskt rätt och fel.

Men samvetet är inte något som oföränderligt. Det formas och utvecklas av omgivningar, upplevelser och förståelse. Detta gör att har alla människor har olika samveten och kan därför inte användas som «slutgiltigt svar».

Ett rent samvete

Det att ha ett rent samvete är ett måste för att ha fred med Gud. Jag får aldrig, under några omständigheter, gå emot mitt samvete. Det är att synda medvetet. Ett rent samvete betyder att jag lever enligt det ljus jag har fått, efter det jag har förstått.

Om jag syndar medvetet måste jag be Gud om förlåtelse. Jag måste ställa allt till rätta innan jag kan få framgång i mitt andliga liv.

Som kristen kan jag fortsätta att känna skuld fast jag har blivit förlåten för synden. Frestaren fortsätter att anklaga mig för saker som jag har gjort i det förflutna. Detta måste jag stå emot, fast i tron, för Jesus har tvättat bort min skuld. Jag måste vända mig bort från synden för att kunna bli helt fri från skuldkänslor.

Ett svagt samvete

Som kristen kan jag fortsätta att känna skuld fast jag har blivit förlåten för synden.

Jag kan känna skuld i mitt kristna liv på grund av ett överkänsligt, svagt samvete som anklagar mig för allt möjligt som inte har med Gud att göra. Jag kan grubbla över yttre saker som jag anser det ena eller det andra om utan att se Guds vilja i det hela. Jag kan även känna skuld på grund av andras åsikter om något som jag har sagt eller gjort. Anklagaren utnyttjar alla möjligheter han kan för att göra mig förtvivlad och fylla mig med anklagan mot andra. 

Gud hjälper mig och leder mitt samvete i rätt riktning så länge min vilja är att tjäna Gud. Guds ord säger tydligt vad hans vilja är och vi kan be den helige Ande leda oss och hjälpa oss till en bättre förståelse.

Ett skadat samvete

Om jag blir kall och hård på ett eller flera områden i mitt liv och gång på gång medvetet går emot mitt samvete med avsikt, kan det sluta med att jag får ett skadat samvete. Genom upprepad olydnad «stängs samvetet av», med resultatet att jag kan göra det jag vet är fel utan att få skuldkänslor. Detta är självklart ett väldigt farligt tillstånd att befinna sig i.

Om min vilja är att tjäna Gud, hjälper han mig och leder samvetet i rätt riktning

Om jag helhjärtat omvänder mig och börjar att tjäna Gud och göra hans vilja, kommer dessa områden att uppenbaras för mig. Då måste jag kämpa emot synden och ställa till rätta allt. Det står skrivet att jag måste skörda det jag sår och denna skörd kan vara smärtsam och tung att bära, men genom lydnad och uthållighet kan jag helas.

Min frälsning och samvete under utveckling

Paulus skrev att han inte hade något på sitt samvete, men att detta inte frikände honom. (1 Kor 4:4.) Han hade ett rent samvete, men var medveten om att hans liv inte låg helt i ljuset. Han visste att det krävdes mer än ett rent samvete för att bli fullkomligt frälst.

Om jag vill göra Guds vilja, kommer den helige Ande att belysa områden i mitt liv där inte mitt samvete reagerar. Anden kommer att visa mig synden som bor i mitt kött och detta är ett mycket större område än den synd som syns. Om jag lyder och låter mig ledas av Anden kommer mitt samvete att utveckla sig och täcka ett allt större område.