Kvinnor i BCC

Kvinnor i BCC

Publicerad: den 8 mars 2015

I förbindelse med den internationella kvinnodagen har vi samlat trosstyrkande historier om några få av alla gudfruktiga kvinnor som har varit och är en del av Brunstad Christian Church genom historien fram till idag.

 

Olga Olsen

Tidigt på 1900-talet blev tjugoåriga Olga sjuk i tuberkulos. Hon hade nyligen blivit fängslad av att vara en del av Kristi kropp och där hon låg i sängen var hon väl medveten om att en kristen konferens samtidigt hölls i en stad som låg sex timmar från där hon bodde. ”Nu samlas alla andra lemmar. Så meningslöst att jag ska ligga här”, tänkte hon.

Därmed reste hon sig och klädde på sig i tro på att hon behövde vara där de andra lemmarna på Kristi kropp befann sig. Likblek, utmagrad och nära döden av tuberkulos gick hon de 40 minuterna till tågstationen och reste de sex timmarna till staden där konferensen hölls. Det var viktigt för henne att befinna sig där hennes ande kunde få näring tillsammans med andra som delade samma längtan. Efter första möte bad hon vännerna be för henne och hon tillfrisknade ögonblickligen!

 

Ingrid Bekkevold

Ingrid, född 1900, hade en djup längtan efter att hjälpa dem som hade det svårt eller gick genom tunga perioder. Genom hennes hårda arbete och sitt öra för musik, skrev hon många av de sånger som fortfarande är till stor hjälp för oss idag. Hon skrev bl a i en sång ”Vill du goda dagar se, må din vilja böjas ned. Då du finner liv och fred. Halleluja! Offra allt för Jesus namn, lev nu blott till andras gagn. Han skall leda dig i hamn. Halleluja!”(Herrens vägar 216) Det spelade ingen roll för henne att huset inte hade rinnande vatten eller att det var trångt och läckte in. Hon hade en orubblig frid i sitt hjärta som kom från ett liv i ödmjukhet och lydnad mot sin Gud.


 

Borghild Risa

18 år gamla Borghild var en talangfull ung kvinna, särskilt inom sång och musik, utan intresse för att bli något stort i världen. Hon ville leva ett liv värdigt sin frälsare, Jesus Kristus, och det var det enda som betydde något för henne. Hon omvände sig till Gud och drog på kristna möten tillsammans med en väninna. Inte länge efter detta beslut fick hon möjligheten att använda sin talang för sång och musik i Guds tjänst.

Borghild är ett levande bevis på att Guds ord är sant. Nu, över sjuttio år senare, skiner hon som aldrig förr och utstrålar en tacksamhet och lycka för den Guds nåd som har varit över hennes liv från den dagen hon gav hela sitt liv till Gud. Hon bidrar fortfarande gärna med en sång, dikt eller ett pianostycke om någon skulle be om det. Livet som kristen har aldrig varit långtråkigt för henne utan tvärtom en källa till liv och glädje, både för henne själv och för andra.

 

Lillian Lacroix

På 1970-talet uppfostrade Lillian sin unga familj, arbetade heltid och tog hand om sin sjuka man. Hon kände en enorm nöd och visste att detta inte var något hon kunde klara på egen hand. Under denna tid träffade hon några människor som, genom sin kärlek och omsorg för henne, förde henne till Jesus och till Kristi kropp. Där fick hon svaret på sin nöd. 

”Jag är så tacksam för den nåd som Gud har haft över mitt liv, att jag har fått evangeliet uppenbarat för mig”, säger Lillian. ”Versen i 1 Tim 4:16 har genom åren varit extra stor hjälp för mig: ”Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den.” Genom att ge akt på evangeliet har jag fått ett allvar över mitt liv och personligen hållit mig nära Guds ord.”


 

Jessica Janz

Gravid i vecka 20 fick Jessica veta att hennes ofödda barn hade ett ovanligt kromosomfel som gjorde att det inte kunde överleva. Mycket riktigt fick hon ett dödfött barn i vecka 35. Istället för att ge efter för oro, bekymmer och ifrågasättande av Gud valde Jessica att tro på att Gud visste vad som var bäst för henne och hennes barn. ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” (Jer 29:11). ”Jag valde att inte ge efter för dem när dessa oroliga och bittra tankar kom upp. Jag valde att tro på Gud och hans ord. Detta resulterade i en av de mest speciella tider i mitt liv trots sorgen. Gud och himlen kändes så nära och jag fick en invändig frid och vila som inte kan fås av människor.”

 

 

Astrid Reinhardt

Denna entusiastiska unga kvinna lyser av livsglädje. Astrid bränner för evangeliet om seger över synd och har ett personligt och nära förhållande till Gud. Han har gjort henne otroligt glad och hjälper henne varje dag, berättar hon.

”Jag har blivit mycket friare från människor och deras tankar om mig. Det är Gud jag vil leva för! Det gör mig fri och glad! Tänk att det endast är en enda som jag behöver lyssna på mitt bland alla människor med sina åsikter! En vers som har betytt otroligt mycket för mig är 1 Tim 4:16 ”Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den.” Det hjälper inte att hitta fel hos andra eller fokusera på det man inte har. Förhållandena kan ofta inte ändras, men jag kan ändra min inställning och göra gott, välsigna andra och vara tacksam. Det vill jag använda min tid till!”

 

Bessie Wong

Under sin uppväxt brukade Bessie tänka att kristendomen bara handlade om allt man inte kunde göra. Hon tyckte att kristna varken fick lov till det ena eller det andra, men när hon själv började leva som en kristen insåg hon att de enda begränsningar som en kristen har är mot sådant som kan skada både en själv och andra, som t ex synd. ”Det var det jag insåg att jag behövde hjälp med”, säger Bessie. ”Jag fick den hjälp jag behövde för att kunna vara god mot de runt mig, vilket är det jag egentligen allra helst vill. Då ser man allt man kan bli fri från och det man verkligen får tillbaka alltmer är det att kunna vara sig själv. Man lär sig att inte vara rädd för vad folk tänker om en. Man tjänar endast Gud. (Ef 6:6)