– Det gjør en glad å være kristen
– Det gjør en glad å være kristen

– Man blir glad av att vara kristen

Skriven av: Louise Nielsen | Plats: Holstebro, Danmark | Publicerad: den 26 januari 2011

För den moderna människan är det vardagsmat att dagligen uppleva små nedturer. Humöret påverkas av många olika faktorer och det kan svänga upp och ner. Men kan man vara herre över sitt humör, så inte det styr ens livsglädje? Finns det människor som klarar av att vara glada, trots motgångar och stora utmaningar?

Genom vårt nätverk och gemensamma bekanta, har vi fått höra talas om den 32-årige danske snickaren John Østermark Larsen, som det visst ska vara omöjlig att bringa ur fattning. Om honom sägs det att han alltid är glad. Vi bestämmer oss för att leta reda på honom och få en förklaring på hur det är möjligt. 

Innan mötet med vår huvudperson, bestämmer vi oss för att prata med hans fru, Lise. Hon kan bekräfta att han är en aktiv och livsglad make. Lise berättar att John är den äldsta av många syskon och har därför varit van att ha ansvar över sina yngre bröder och systrar.
– John är en glad givare, det gäller allt han råder över – både tid, pengar, energi och omsorg. Dessutom engagerar han sig mycket i församlingens olika aktiviteter på alla nivåer, informerar hon. På den lilla fritid han har kvar, cyklar han gärna och kan cykla 50-100 km på en kväll. Han arrangerar sportsaktiviteter och utflykter för den lokala församlingens ungdomar och han är en glädjespridare i sin umgängeskrets, berättar Lise engagerat om sin man.

 

Vi ser fram emot att träffa denne livsglada man och beger oss in på en byggplats där vi kan ana konturerna av ett tvåvåningshus. Det är flera hantverkare som går hit och dit och jobbar på bygget. En av dem går runt och visslar medan han arbetar. Det måste vara John. När vi närmar oss, tittar han leende på oss och sträcker fram en stor, smutsig hand.
– God dag och välkomna. Vad kan jag hjälpa er med?

Vi förklarar att vi skulle vilja göra en kort intervju med honom och förväntar egentligen att han svarar nej. Men han visar med en gång vägen till en modern arbetsbarack. John kokar kaffe. Så börjar ett jätteintressant samtal, där temat är hans glädje.

– Jag försöker alltid att medvetet tänka på något som gör mig glad. Ju mer man tänker på hur bra man har det och hur lyckosam man är, desto gladare blir man, säger han och fortsätter. Glädjen handlar om vilket fokus man har. Känslorna svänger ju för alla människor, men jag tror det är möjlig att alltid vara glad. Det är i alla fall min lösnig och den har jag från Bibeln, som säger: "Var alltid glada!", säger han och uttrycker hur viktigt det är för honom att vara lydig mot detta bud.Kaffet är färdigt och John serverar oss. Vi vill väldigt gärna veta vilket inflytande budet har på Johns känslor och om han går runt och förtränger dem. Om det säger han:
– Jag har bestämt mig för att mina känslor inte ska styra mitt liv. Om man t ex säger: «Det känns som om alla är emot mig», så säger man ju faktiskt att det är känslorna som styr i ens liv. Det är lättare att fokusera på hur svårt man har det, istället för att fokusera på hur bra man har det. Det finns mycket man kan vara ledsen över – men det finns mer att glädja sig över. Jag övar mig i att vara glad och jag kan alltid bli bättre i det, berättar John med ett leende om läpparna.

– Om man verkligen är kristen, så är man alltid glad

Vi kommer in på ämnet tro, eftersom John själv nämner Bibeln. John menar att man som kristen, alltid kan vara glad, eftersom allt man tänker och gör, ger mening.

Att vara kristen gör en glad, säger John entusiastiskt och fortsätter. Om man verkligen är kristen, så är man alltid glad. Att vara kristen innebär att man har Gud i sina tankar och Gud har gett oss verktygen för att alltid kunna vara glada. John nämner ett ord som han ofta tänkt på: «Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndarens väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt.» Psaltaren 1, 1-2.

– Har man alltså sin glädje i Herrens undervisning, då blir man lycklig. Det ligger en stark kraft i att vara glad, en kraft vi fått av Gud. Om du kan vinna över nedstämdhet, har du fått en fantastisk kraft, förklarar John.

Men hur övertygades John till att gå denna glädjens väg? Han berättar att han som ungdom blev mer och mer engagerad i församlingen. Allt eftersom tiden gick märkte han att det är upp till var och en som person att själv bestämma över hur dagarna artar sig och vilken livsglädje man har. John säger att saker inte alltid går som han tänk sig, men det han kan styra och det han själv kan påverka, det är tankarna.

– Om jag tror på Guds ord som säger att jag ska få ett lyckligt liv, så blir jag lycklig. Alla Guds ord är så otroligt klara och enkla och är man mottaglig för hjälp, så finns en enorm hjälp i Guds ord. Man kan t ex bli fri från förväntningar. Man kan ha dolda förväntningar till andra och om de inte infrias, så blir man irriterad. Men när jag jämför mig själv med Guds ord, så förstår jag att det är fel att ställa krav till andra. På så sätt ger jag de andra friheten att göra sina egna val och så slipper de höra på att jag är sur. Samtidigt så blir jag lycklig eftersom mina känslor inte styr mig. Dagordningen för mina tankar är högre och mer stabil och den stämmer överens med Gud och hans ord. Den kan bara inte plötsligt rubbas, säger John bestämt
 

.– Om det inte hade varit för evangeliet och hjälpen jag fått av Gud, så hade jag inte varit glad nu. Därför finns det goda grunder för att vara fylld av glädje, avslutar John.
 

Vår intervju lider mot sitt slut. Vi packar ihop våra saker och medan vi lämnar byggplatsen, återvänder John till sitt arbete. Han börjar vissla igen.