På livets solsida

På livets solsida

Skriven av: Margit Trinkle | Plats: Waldhausen, Tyskland | Publicerad: den 19 april 2010

– Mina föräldrar lever på livets solsida. Så beskriver den äldsta av deras tretton barn vardagen hos Lydia och Harry Fächner.

En alldeles vanlig söndag kväll besöker jag Lydia och Harry Fächner. Jag ringer på dörren och möts med ett varmt leende. Efter ett varmt välkomnande sitter jag snart i vardagsrummet och känner mig hemma där, för både Lydia och Harry utstrålar en trygg värme och tillfredsställelse.

– Men varifrån kommer denna värme, lycka och tillfredsställelse – hur kommer jag över till denna «livets solsida»?

Göra Guds vilja 

Harry berättar att han kom till Tyskland som en flyktingpojke. I sin tidiga ungdom omvände han sig till Gud och deltog i kristet ungdomsarbete och mission. Han fick uppleva Gud genom bönesvar, både i vardagliga saker och även genom helande från sjukdomar.

Han fortsätter med att säga att han lärde känna bröderna från Norge som ung vuxen vid en sammankomst i ett vardagsrum. Under mötet snappade han upp följande mening, som skulle ge riktningen för hans fortsatta liv: 

«Många kallar Jesus Herre, men låter inte honom vara herre i sitt liv.»

– Jag blev entusiastisk för att låta Jesus vara Herre, genom att göra vad Gud vill. Jag tror på Gud och att han styr mitt liv. «O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.» (Jes 48:18).
– Jag har mottagit det sanna evangeliet – jag har gjort efter Ordet och därmed har jag fått en djup frid! Orden bokstavligen bubblar ur Harry. Två stålande ögon vittnar om hans entusiasm.
Harrys älskade hustru, Lydia, bekräftar detta.
– Bröderna har lärt oss att läsa Bibeln och att leva efter den. När man lyder Guds ord, är man tillfreds.
Lydia säger att hon ofta blir påmind om ett särskilt uttalande från bröderna:
«All synd, allt oförstånd och allt elände orsakas av att man inte läser, lyssnar till och gör exakt efter Guds ord.» 

Vad kostar det att leva enligt Guds vilja – vilket pris måste jag betala för att leva på «solsidan»?

– Vad kostar det att leva enligt Guds vilja – vilket pris måste jag betala för att leva på «solsidan»? frågar jag Harry nyfiket.
Utan att grubbla svarar han:
– Jesus säger: «Den som mister sitt liv för min skull skall finna det», citerar han ur Matteus 10:39. Att ge upp mitt liv – min egen vilja – är inte alltid så behagligt. Men det priset betalar jag gärna för att vara lycklig, tillägger han.
– Så enkelt är det: Att erkänna sitt liv – sin egen vilja som går emot Guds vilja – i de ofta små, vardagliga förhållanden, och att ge upp det till förmån för Guds vilja. Jag har haft ganska mycket tur i livet, men jag har ändå upplevt Guds tuktan. Gud låter det lyckas för de uppriktiga, tillägger han.

Bibeln som en vägledning

– I dagens hektiska vardag finns det många åsikter och tidsströmningar. För oss har Bibeln varit till hjälp för livet. Guds ord är det enda sanna som finns under solen. «Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig» citerar Harry ur Psaltaren 119:105. Det är förvånansvärt hur snabbt han har ett Guds ord som passar.

Det har alltid varit viktigt för mig att använda Guds ord i mina situationer – då blir det ljust och klart.

Under samtalet berättar Harry att hela den allvetande Guds plan finns i evangeliet. Det är Bibelns budskap som ger honom säkerhet och trygghet, eftersom det visar honom vägen han ska gå. Han betonar att man tryggt kan söka Gud i alla småsaker i livet, eftersom det eviga livet finns i den Heliga skriften.
– Vi har letat efter ordet och gjort det – på det sättet fann vi lyckan. Det är Harry och Lydia samstämmiga om.

Paret Fächners uppriktiga tro på Gud och hans ord, även i livets minsta detalj, gör ett intryck på mig. Båda är bevis på att man genom trons lydnad, uppriktighet och ödmjukhet alltid kan leva på livets solsida – det vill säga: lycklig och förnöjd i alla livssituationer.