Som pappa måste man se det långsiktiga perspektivet

Som pappa måste man se det långsiktiga perspektivet

Skriven av: Redaksjonen, BKM Holstebro | Publicerad: den 17 februari 2016

"På kort sikt kan man inte se om det kommer att lyckas att forma sina barn till goda medborgare, så att de trivs och själva får uppleva Gud som sin personliga vän och hjälpare. Men genom att dagligen arbeta på sig själv som pappa och lita på Guds ord kan man på sikt se att Guds ord är sant."

Orden kommer från Finn, pappa till både stora och små barn i åldern 2-19 år. Finn representerar på många sätt "den moderna pappan"... Han är make, han är pappa, han har en karriär och är aktiv inom förenings- och frivilligt arbete. Och allt detta måste balanseras, så att det även blir tid över för barnen.

Historiskt sett har mansrollen varit präglad av en frånvarande pappa som i huvudsak har haft som uppgift att försörja familjen. I den moderna familjen är män och kvinnor mer jämställda när det gäller försörjningen. Det innebär att pappan har en mer närvarande roll, vilket självklart för med sig utmaningar, men även möjligheter mellan pappor och barn.

 

Möjligheter

"Det är en fin möjlighet att vara pappa. Som utgångspunkt finns et ingen som barnen hyser mer tillit till än sin mamma och pappa."

Som pappa har man möjlighet att påverka sina barn, vilket innebär att man även kan riskera att skada sina barn - något som Finn pratar om med allvar i rösten. På frågan om vad Finn upplever som den största utmaningen som pappa svarar han:

Utmaningen är att vara värd den tillit som barn hyser till sina föräldrar.

"Utmaningen är att vara värd den tillit som barn hyser till sina föräldrar. Att sätta sig själv åt sidan, vara ödmjuk och lyssna på vad barnet har att säga."

För barnen bör deras pappa vara en klippa och en trygg hamn, understryker Finn. De förväntar sig stabilitet hos en pappa och att han förblir stående oavsett vad som händer. Och de blir besvikna om de känner svängningar från sin pappa i form av oro eller vrede.

"Hemligheten ligger i att offra sig själv. När man offrar sig själv, blir det liv."

"Det är bara genom offer som det blir liv. Och ett offer är ett offer. Det kostar något. Men det är inte svårt att offra när man ser saker i ett större perspektiv. Det är spännande! För det är det som ger resultat i det långa loppet", säger Finn med ett leende.

 

Tro på Guds ord

Receptet är enkelt: välj att tro på Guds ord och handla därefter när det uppstår svårigheter. Att tro på ordet om tålamod, när man har mest lust till otålighet. De som gör det kommer att upptäcka att Guds ord är sant och att det finns en skapande kraft i de enkla orden, berättar Finn.

"Jag blir steg för steg mer tålmodig, kärleksfull och god. Det är det "liv" som bara Gud kan skapa och som har en så god och harmonisk inverkan på barnen."

Men det går inte utan att stå fast i tron på Gud varenda dag. Fröet man sår idag bär inte synlig frukt imorgon; det tar tid innan det bär frukt.

 

Fröet man sår idag bär inte synlig frukt imorgon; det tar tid innan det bär frukt.

Det ligger en beundran av Guds skapande bakom sättet Finn talar om Guds mångfald på. Gud är så mångdimensionell att han skapade alla människor olika. Varje barn tänker och utvecklas olika, säger Finn. Och det är tydligt att han har ett stort hopp för var och ett av barnen med de egenskaper var och en har fått.

Ett långsiktigt perspektiv

"Jag har ingen större glädje än att se att mina barn trivs. Det är nog den största glädjen man får uppleva som pappa"säger han med ett leende.

Finn har upplevt att livet inte alltid blir som man kanske hade föreställt sig. Man kan tro att livet ska vara lätt och att prövningarna försvinner när man tror på Gud. Men att tjäna Gud betyder inte att allt automatiskt går som smort.

"När jag väljer att tro helt och hållet på Guds ord i livets alla situationer, upplever jag att Guds ord inte bara är ord, utan andliga livslagar."

För ögonblicket kan det vara svårt att se, men på sikt, över flera år, ser man en "röd tråd", och att Gud är med i allt. Både i det som är lätt och det som är svårt i familjeprojektet.