Tro på Guds ord! Lita på det!

Tro på Guds ord! Lita på det!

Skriven av: Martha Evangelisti | Publicerad: den 27 juli 2015

Hur kan jag vara säker på att jag verkligen får evigt liv? För att ta reda på svaret på frågan besöker jag Helen, en pigg gammelmormor som fortfarande har sin livsglädje och sitt skarpa sinne i gott förvar.

Även om Helen växte upp i ett kristet hem och besökte olika kyrkor som vuxen, så levde hon inte ett personligt liv med Gud. Senare i livet upplevde hon styrkande texter och tal som tydligt var baserade på Guds ord och Gud och möjligheten att få ett evigt liv blev verklig för henne. När tvivlande tankar kom blev den här versen ett ankare för henne: "Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning." (Joh 17:17)

En kallelse till evigt liv

Helen är överbevisad om att Guds ord är sant och att hon är kallad till att få evigt liv. Det är inte ovanligt att det kommer tvivlande tankar, säger hon, men att fastna vid dessa tankar och använda förnuftet för att förstå betydelsen av evigt liv är meningelöst. ”Var enfaldig som ett barn. Tro på Guds ord, lita på det. Det står fast!” Gud har alltid sett till henne när hon vänt sig till honom för hjälp.

”Var enfaldig som ett barn. Tro på Guds ord, lita på det. Det står fast!”

Vad måste till för att få evigt liv?

Jag frågar Helen om det finns något krav för att kunna ta emot evigt liv. Hon bläddrar igenom sin välanvända Bibel och förklarar att det enda som står mellan oss och Gud, hans kärlek och löfte om evigt liv, är att ge efter för synden. Stor eller liten. ”Det är allvarligt!” säger hon bestämt.

"Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte
för er, så att han inte hör er."
(Jes 59:2)

”Han har givit mig livet! Vad finns det som är mer än det? Inget annat är värt ett öre!”

Hon talar inte om valen vi ångrar och redan har bett Gud om förlåtelse för; hon talar om att göra och njuta av det vi vet är fel utan att ångra det. Det krävs ett offer för att stå emot synden, men för Helen är välsignelsen som kommer av att stå emot synden mycket större än det hon måste ge upp. ”Han har givit mig livet! Vad finns det som är mer än det? Inget annat är värt ett öre!”

”Vem som helst kan komma till Gud och få förlåtelse, men det är så mycket mer,” säger hon. Hon menar att få nåd till att bli fri från egoism och stolthet – ett liv nära Gud där eviga värden som fred och glädje är tydligt på plats i hennes liv och bara ökar i styrka.

Att se framåt

Medan Helen pratar blir det tydligt att hon har en önskan om att varje dag leva på ett sätt som behagar Gud. Hon är entusiastisk för att använda resten av sin tid på jorden till att nå eviga skatter genom att neka synden som bor i hennes mänskliga natur. När jag nämner evigheten, utbryter hon: ”Det är så mycket att se fram emot!” Efter att hon beskriver en plats med fred, glädje och fullkomlig harmoni, blir Helen engagerad. ”Kan du tänka dig något bättre? Det kommer att bli fantastiskt!”

Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.

Hon tar upp vers 17:3 i Johannes evangelium: "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." Om vi lär känna Gud och Jesus nu i våra dagliga situationer så blir det att komma till himlen verkligen som att resa hem; att bli förenade med Gud, Jesus och allt som är gott och fullkomligt.

"Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet." (1 Joh :25)