Är bibelsk renhet omöjlig?

Publicerad: 18. mars 2014

Bibeln säger mycket om renhet och om att hålla sig ren. Du behöver inte leta länge för att se hur lågt moralen i det moderna samhället har sjunkit. Även vanliga kristna standarder är inte längre vad de var. Men vad lär Jesus oss om renhet?

I den här filmen talar Sarah om den standard som Jesus sätter för renhet: en väldigt hög, men inte en omöjlig, standard. ”Renhet har att göra med hur du tar det i tankelivet”, säger Sarah, och förklarar vad Jesus sa om detta i Matteusevangeliet 5. Det är inte synd att bli frestad till orena tankar, men vad gör du med de tankarna?

Att ta upp en kamp mot orenhet och följa i Jesu fotspår leder till vila och lycka. ”Att välja renhet är det största du kan göra för dig själv”, är Sarahs konklusion.