Bibeln förändrade mitt liv

Publicerad: 11. oktober 2010

År 1981 arbetade Vasyl Derek som byggnadsarbetare i staden Ternopil, Ukraina. I ett land präglat av kommunismen, med den ortodoxa läran som den enda tillåtna formen för kristendomen, började han som 23-åring läsa Bibeln. Detta skulle bli början på ett liv han inte kunde ana omfattningen av.