Broderskapet – Kristi kropp

Skriven av: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publicerad: 25. november 2011

Det finns många tankar och idéer runt om hur en församling ska organiseras, men i Bibeln lär vi om förhållandet mellan Jesus och hans bröder. Hur fungerar detta?

– När man tänker på en naturlig kropp. Ta handen t ex. Handen gör inte det armen säger till den att göra. Den gör det huvudet säger till den. Men om man tar bort armen så blir handen obrukbar, förklarar Sam Petkau på ett lättförståeligt sätt.

Jesu lärjungar är delarna på Kristi kropp, och de behöver varandra för att kunna utföra det huvudet ber dem om att göra. Huvudet för Kristi kropp är Jesus Kristus och det är hans tankar som går ut till de olika delarna.
 

Hur blir man en del av Kristi kropp?

Det handlar inte om att skriva in sig i rätt organisation för att bli del av denna kropp. Jesus har själv förklarat hur: «Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.» (Lukas 9:23). Detta inkluderar även att ge upp vår egen vilja. Detta gjorde Jesus då han sa: «Far, inte som jag vill utan som du vill». Gör vi detta, kommer vi i kontakt med Jesus och blir en del av hans kropp, berättar Sam Petkau.

I Efesierbrevet 4:11–12 står det: «Och han gav några till apostlar, andra till profeterer och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp». Paulus beskriver här hur församlingen ska fungera. Jesus gav lärjungarna olika egenskaper som de kunde använda till att uppbygga Kristi kropp.

Se intervjun med kanadensiske Sam Petkau i fönstret ovanför.