– Det beror inte på omständigheterna!

Skriven av: Trond Eivind Johnsen, Andrea Ellefsen, Kim-David Østgård | Publicerad: 07. februari 2012

– Guds ord är sant när det står att den som söker Guds rike först och hans rättfärdighet ska få allt det andra också, säger John Lenk entusiastiskt.

På hösten 2010 gjorde vi repotaget «Du behöver inte ord», där vi träffade tre ungdomar på väg till Indien i regi av YEP. Nu har vi åter träffat Derek och John som arbetar tillsammans med vännerna i Alwaye för att färdigställa ett konferenscenter för hela Indien.

– När jag jämför livet i Indien med hur saker och ting var hemma i USA, så är skillnaden självklart stor, förklarar Derek. Men det har blivit tydligt för mig att det är synden som gör människorna olyckliga. Det beror inte på hur mycket pengar man har, vilket sorts hus man bor i eller hur svårt förhållandena är. Satan kommer för att stjäla, mörda och förstöra. Om man får makt över honom då är man lycklig, fortsätter amerikanen. 

Tre sätt att vara en hjälp

Förutom att vara en stor hjälp i byggnadsprojektet har även de två vännerna ett mål om att var en hjälp på andra sätt. Och det finns flera sätt att vara det:

– Man kan be för dem, för Gud belönar dem som söker honom, förklarar John. Man kan också vara en förebild med sitt liv så att man visar hur evangeliet ska levas. Och sist men inte minst kan man, om man hör Anden, ge ett hjälpande ord från Bibeln till människor som har det svårt, avslutar John.