Enhet i broderskapet

Skriven av: Trond Eivind Johnsen, Mark Cheetham | Publicerad: 29. december 2011

Det har utforskats och prövats många vägar för att nå Andens enhet genom fridens band, men det finns endast en väg, berättar Sam Petkau i intervjun ovan.

Om man inte har korsfäst köttet med dess lustar och begär tillhör man inte Jesus. Och en av de starkaste lustarna i en människa är att ha rätt. Sitter jag för mig själv går detta fint, men i umgänge med andra märker jag att mina handlingar inte alltid är så goda trots mina goda intentioner, förklarar Petkau. 

Om jag väljer att göra något åt det som är svårt för de andra att tåla genom att låta det dö bort, vad kan då skilja mig från min bror? Det är här nyckeln till Andens enhet ligger, fortsätter Petkau. Genom att vandra denna väg, kommer man in i trons enhet, som är Jesu Kristi broderskap. 

Läs Guds ord med öppet hjärta, förmanar Petkau. Läs Bibeln och se vad som faktiskt står skrivet. Vi kan inte låsa fast oss i någon förståelse, för Guds ord är levande och har alltid något nytt att säga oss.

Bed så skall ni få. Sök och ni skall finna. Bulta och dörren skall öppnas för er. (Matteusevangeliet 7:7)

Se intervjun med Sam Petkau från Kanada i fönstret ovan.