Förkunna med ditt liv!

Skriven av: Nick Jacobs, Randi Fosse | Publicerad: 29. september 2010

Hur kan du på bästa möjliga sätt berätta om evangeliet till ett barn? Vad ska du säga? Söndagsskolelärare från hela världen samlades för att lära sig mer om sitt livsviktiga arbete.