Församlingen - en myrstack?

Publicerad: 01. november 2012

I Salomos ordspråk står det om myran och om hur den arbetar. Vi kan faktiskt använda oss av stacken och myrorna som exempel i vårt eget liv! 

Johan O. Smith skrev på sin tid en väldigt god text, där han förklarar på vilket sätt myran är en förebild. «Gå bort till myran, du late, se hur hon gör och bli vis.» (Ords 6:6.) Baserat på detta stycke har det gjorts en film.