Gud nu fullända skall hela sitt verk

Skriven av: Text: Helen Simons; Melodi: Amy de Jong | Publicerad: 22. januari 2016

"Gud nu fullända skall hela sitt verk. Evig är Skapelsen, min tro blir stärkt." Så börjar denna vackra påminnelse om att Gud alltid håller sitt ord. Denna sång skrevs av Helen Simons och melodin av Amy de Jong, och här framförs den på engelska av Naomi Damnjanovic.

God works His purposes faithfully out.
Eternal are His ways; never let us doubt.
Nothing can stay His hand;
No foe can Him withstand.
Soon over every land God's Word will go.

He seeks the needy ones with spirits poor—
Those who have hungry hearts and love His law.
They know of foes within;
They have a hate for sin.
Such Jesus longs to win and bids them come.

If you have heard His voice, hasten today.
Time is fast running out; do not delay.
Take up your cross, and know
He will great power bestow.
Faithfully onward go; soon Jesus comes.

Yes, it will be too late when Christ has come;
Now is the time of grace; now we may run.
Run to obtain the prize.
Glory awaits the wise;
For in their Bridegroom's eyes, worthy they are.

Ways of the Lord #472
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org

Gud nu fullända skall hela sitt verk.
Evig är Skapelsen, min tro blir stärkt.
Herren har gett sin lag –
Motstånd ger nederlag.
Snart ut till varje land Guds Ord skall nå.

Han ser den fattige, ringe på jord,
Den som har längtan stark efter Hans ord.
De känner på sin nöd,
Hatar sitt eget kött.
Dessa har Jesu sinn, Han ber dem in.

Om du har hört Hans röst, skynda, var snar.
Tiden den svinner fort, du må bli klar!
Ta upp ditt kors och gå
Kraften av Herren få.
Jesus skall komma snart, strid för Hans sak.

När Jesus kommit har, för sent det är.
Se till att löpa nu, nådens tid är här.
Löp mot ditt segerspris!
Ära de visa ges,
I Jesu ögon de dyrbara är.

Herrens Vägar #472
©Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | brunstad.org