«I mitt indre hjerte banker»

Skriven av: BKM Horten | Publicerad: 15. september 2011

Sången «I mitt indre hjerte banker» är skriven av Aksel Smith, bror till församlingens grundare Johan Oscar Smith. Sången framförs här av ungdomsgruppen från BKM Horten i förbindelse med den norska tävlingen Sangkonkurransen 2010 på Brunstad. 

1. I mitt indre hjertet banker,
rike veller Kristi tanker,
full av fryd mitt hjerte nå kan rope ut:
Vei til himlen har jeg funnet!
Kristi rike er opprunnet!
I mitt indre folder det seg herlig ut.

Ref: Vi vil prise deg allvise,
som har kalt oss til å leve dette underbare liv.
Vi vil være deg til ære!
O, vi hyller deg, du himlens store Gud.

2. Syndens lenker er nå bristet.
Trelldomsåket har jeg mistet.
Nå jeg vandrer trygt på livets gode vei.
Hellig Ånden er min leder.
Korsets krefter mørket spreder.
Rettferd, fred og glede gir de rikt til meg.

3. Vekk fra verdens tomme tanker.
I Guds rike jeg nå sanker
frukt som varer ved til liv i evighet.
Skjulte krefter meg nå bærer.
Skjulte skatter han forærer.
Hvor jeg lyder ham, han sender lønnen med.

4. Lysets kraft i dette rike
får snart mørket til å vike.
Hvor det trenger frem, vil urent skilles ut.
Jeg da renset frem kan trede,
lysets våpen meg iklede
for å dra med Gud i kamp mot synden ut.

5. Herren selv vil føre fanen.
Han går foran, bryter banen.
Vi vil følge ham på veien like frem.
Storm nå fiendenes rekker!
Satans sterke makt vi knekker.
Jesus fører, og vi henter sei'ren hjem.