"Jag kunde inte hejda min glädje!"

Skriven av: BKM Media Team England | Publicerad: 13. februari 2014

Helen Simons längtade efter något mer än den torra kristendomen som förkunnades i många kristna församlingar. En dag mötte hon Len Hines och Emmy Williams och då förändrades allt.

Även om Helen redan som 12-åring hade gett sitt hjärta till Jesus och trodde på syndernas förlåtelse, så kände hon sig tom; hon var fortfarande bunden av synden. Inget av det som förkunnades hjälpte henne.

En dag kom hon i kontakt med personer som hade ett budskap som verkligen var till hjälp. Det hon fick lära av dem hjälpte henne förstå Jesu storhet och se den vägen som han hade öppnat för henne. Jesus frestades liksom oss, men utan att ge efter för synden! Helen fick nytt hopp genom detta och en levande tro på att det var möjligt för henne också.