- Jag vill fullborda loppet!

Skriven av: Redaksjonen | Publicerad: 24. januari 2012

I detta tal uppmuntrar Jether Vinson från Detroit, USA, starkt till att behålla fokus uppe och till att jaga mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus, som det står om i Filipperbrevet 3:14.

 

- Synden i köttet måste fördömas! Jag måste renas från allt som hänger fast i min mänskliga natur, fortsätter Vinson.

 

- Måtte Gud väcka oss, så att vi får se målet och jagar mot det. (Fil 3:14) Vi vill bli färdiga med synden! Vi vill vara redo för Jesus. Vi vill nå denna höga kallelse som är gudomlig natur. Med detta mål för ögat, måste jag medvetet fördöma synden i köttet så att jag kan göra som Jesus, som fullbordade loppet!