Löna ont med gott

Skriven av: Ruben Ellefsen och Trond Eivind Johnsen | Publicerad: 15. januari 2014

William Goxo och Tielman Slabbert växte upp i ett Sydafrika som var splittrat av apartheidsystemet. Ovetskap, rädsla och hat var drivkraften i denna orättfärdiga och fruktansvärda regim, och även om den senare blev avskaffad följde det fortfarande misstänksamhet, bitterhet och fiendskap i dess kölvatten.

Lyssna på när William och Tielman berättar om några av sina upplevelser, och om hur det kristna evangeliet leder till äkta frigörelse och försoning, något som i sin tur leder till kärlek och evig vänskap. Genom att hitta roten till alla problem, nämligen synden som bor i var och en av oss, oberoende av ras, bakgrund eller yttre omständigheter, kan vi övervinna fördomar, misstänksamhet, hårda känslor och hat. Genom Guds hjälp kan vi lära att leva det livet som vi läser om i Bibeln, och uppleva sann enhet.