Man kan inte välsigna andra genom att bara följa regler

Publicerad: 17. december 2009

Ett gudfruktigt liv är mycket mer än att följa vissa regler. Möt Sam Petkau från Kanada, som insåg att evangeliet kunde hjälpa honom att bli till äkta välsignelse.

Sam ville hjälpa sina medmänniskor, men kände sig bunden av sin natur.
I denna korta video berättar han hur regler inte kunde hjälpa honom och hur han fick höra ett budskap som däremot kunde hjälpa honom att leva ett liv till välsignelse och som var välbehagligt inför Gud.