Rättfärdighet i det lilla

Skriven av: Redaktionen | Publicerad: 24. september 2013

”De allra flesta är ju orättfärdiga i det lilla. De tänker på pengar och ära och makt, och rånar åt sig så gott de kan. Och därför är det ju väldigt få som har blivit betrodda med de sanna skatterna.”

I det här utdraget av Kåre J. Smiths tal belyser han själva orsaken till varför man som kristen inte upplever många syner, uppenbarelser och får lite av Guds ljus.
”Det du har blivit betrodd med av dessa saker visar vad du har gjort med det som är smått!”

Smith läser vidare från Andra Timotheosbrevet 2:19-20 om att det finns några kärl till heder och andra till vanheder.
”Det är inte det som vanhedrar dig, det du är som människa och dina talanger och så vidare, men det är vad du används till!

Se utdraget och få en djupare förståelse av vad som ska till för att Gud kan fylla dig och ge dig innehåll i ditt liv!