Synden finns där, men den skall inte härska!

Publicerad: 06. april 2010

Detta hoppingivande budskap om att härska över synden förkunnade Kåre J. Smith vid det sista mötet under påskkonferensen på Brunstad, på måndagen Annandag påsk.

– När jag lever och vandrar i Anden, kommer syndens kropp, alltså det att jag har synd, lite i taget att förintas!
Smith fortsätter med att förklara hur man kan tillintetgöra synden genom att vara lydig mot det som Anden verkar. Att lyda Anden i frestelsen betyder att jag inte gör min egen vilja. Då uppstår lidande.

– Lidande leder till seger över synden, strålar han. Genom lidande till härlighet!