Ta upp ditt kors varje dag

Skriven av: David Savage | Publicerad: 16. februari 2012

Sedan sa han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors upp.” (Luk 9:23)

Denna vers är något av det viktigaste som jag någonsin har hört eller läst. Jag är kristen och har velat följa Jesus ända sedan jag omvände mig. Här kommer de råd som jag lever efter!

Samtidigt har jag ofta undrat över vad det egentligen betyder att "ta upp mitt kors varje dag". "Gör jag det?", har jag ofta tänkt för mig själv. För att få en djupare förståelse av vad denna vers betyder i vardagen, tog jag en titt på livet till fyra medlemmar av Brunstad Christian Church. Jag ville få veta mer om deras erfarenheter och höra om hur deras tro påverkar deras vardagliga liv.

Att göra denna film var ett privilegium som jag alltid kommer att bära med mig. Varje dag har en mening som Gud har planerat noggrannt. Gud tillåter inte sammanträffanden och har heller inga dåliga idéer. Det finns inga stunder då man bara sitter och väntar på att något ske i sitt andliga liv. Nej, det är tiden just idag som har evig betydelse!

Frågan är om jag kan se hur Gud har förberett denna möjlighet för mig att "ta upp mitt kors"? Att ge upp min egen vilja i saken och reagera som han vill i alla situationer. Väljer jag nu att älska honom så mycket att jag ger upp mina egna åsikter och överlåter mitt liv i hans händer så att han kan utföra sitt verk i mig? Ja det är här i de små praktiska prövningarna i vardagen som jag ser vad jag verkligen är gjord av. Jag ser min egoism, brist på kärlek, irritation och mycket annat. Men det är även i samma prövningar som Gud kan utföra sitt största verk och förvandla mig! 

Se filmen ovan och inspireras av möjligheterna som Gud ger dig i vardagen så att du kan befrias från synden!