Tolkar evangeliet

Skriven av: Nick Jacobs, Edgar Almås | Publicerad: 26. september 2011

Konferenserna på Brunstad är mer internationella än någonsin förut. Iår bl a deltog människor från närmare 30 olika nationer. Det är en smältdegel av kulturer, språk och bakgrunder och även om mätena mest går på norska är det tydligt att de allra flesta trivs här.

Ben är en av många frivilliga tolkar som jobbar för Brunstad under konferenser. Sammanlagt översätts mötena till nästa 20 olika språk. I filmen kan du se Ben berätta om sina upplevelser som tolk, om de blandade kulturerna i församlingen och vad det egentligen betyder att ha gemenskap med varandra.