Trofast i det lilla

Skriven av: BKM Mediateam Istanbul | Publicerad: 01. april 2011

Två helt vanliga män i vardagslivets gång möter samma människor, men påverkar dem på två helt olika sätt.

Har du tänkt på hur stor betydelse ditt sätt att hantera vardagen på har? Har du tänkt på vilken effekt det har på både ditt eget och andras liv?