2016 – Året som världen rasade samman?

2016 – Året som världen rasade samman?

Skriven av: Kathryn Albig | Publicerad: den 27 december 2016

Jag såg en bild nyligen. Den visade ett klassrum i år 2100. Läraren säger: "Då avslutar vi lektionen om 2015, och går vidare till år 2017." En av eleverna räcker upp handen. "Vad hände med 2016?" Det blir mörkt och läraren svarar dystert: "Vi talar inte om 2016."

Någon tvittrade: "2016 är som ett nyhetsmontage, som man ser i en postapokalyptisk film.

Det är inte den enda kommentaren jag har sett om att världen verkar rasa samman mitt framför oss.

Världsomvälvning

Många verkligen hemska saker har pågått i år. Det är inte något som aldrig har skett tidigare, men det verkar som om det sker fortare och mer våldsamt i år. Som om ett decennium av de värsta händelserna komprimerats till ett år. Jag behöver inte gå djupt in i detaljer; de flesta som läser detta vet precis vad jag menar.
Citat: Oavsett vad du kommer på, så har världen sett det i år.

Massmord, terrorism, polisvåld, rasmässiga spänningar, extremt väder, politiskt kaos, sociologisk omvälvning, världsomspännande hälsokriser, flyktingkriser; Oavsett vad du kommer på, så har världen sett det i år. Vem behöver en zombie-apokalyps? Vi tycks vara fullt kapabla att förstöra jorden helt på egen hand.

Inget av detta förvånar mig egentligen. Redan som ganska ung lärde jag mig som kristen att se efter dessa "tidens tecken". De dagar som vi ser de bibliska profetiorna gå i uppfyllelse. Vi vet allihop att världens tillstånd inte kan fortsätta så här särskilt länge till.

Läs mer om de sista tiderna här.

Finns det en lösning?

Så är detta alltså ett dåligt år? Bör vi se framåt med hopp om att saker kommer att förändras, och att världen blir en bättre plats igen? Är vi verkligen på väg mot en apokalyps, eller kan vi sy ihop denna värld?
Det kommer att bli så illa på jorden att världen blir desperat efter en frälsare. En som kan rädda dem från detta kaos, som de själva har skapat. Och de börjar tänka att Gud kanske har övergivit dem, annars hade ju han gripit in och ordnat allt.

Läs "Varför tillåter Gud lidande?" här.

Är vi verkligen på väg mot en apokalyps, eller kan vi sy ihop denna värld?

Ett annat koncept, som jag som kristen är medveten om, är Antikrist. Mänsklighetens "frälsare" som kommer precis på "rätt" tidpunkt, just när det ser ut som att det inte finns någon väg tillbaka från det tillstånd vi befinner oss i. Och han har svaren. Han fixar allt. Hans avsikt är att bevisa att människan är herre över sitt eget öde och inte behöver en Gud för att ordna sakerna för dem.

Läs mer om Antikrist här.

Tiden kommer då saker börjar ändras. Problemen blir lösta. Kriser får lösningar. Det ordnas upp i kaoset. På grund av Antikrist.

Att världen börjar bli bättre blir för mig det säkraste tecknet på att världens ände är nära. Det betyder att Gud inte längre är med i bilden för den största delen av mänskligheten. Och ändå kan de inte veta hur långt ifrån sanningen det är.

Guds seger

För Gud har varit med genom det hela. Han har följt med medan synden har rivit hans skapelse i stycken. Och han kommer att följa med när Antikrist rekonstruerar den och försöker ta platsen som härskare över detta rike. När han försöker kasta ut Gud från denna värld, som Gud själv kallade fram ur intet.

Händelserna i världen utvecklar sig precis som jag alltid har hört att det skulle hända. Och jag vet slutet på denna historia: Gud vinner. Det gör han alltid.

När tiden är inne ingriper Gud och övertar makten igen, och bevisar en gång för alla att han är den Allsmäktige, den Gamle av dagar, i nuet och för evigheten. (Daniel 7).

Gud ingriper och övertar makten igen, och bevisar en gång för alla att han är den Allsmäktige, den Gamle av dagar, i nuet och för evigheten.

Personliga beslut

Så nu, medan jag lever i denna otroliga värld, måste jag fatta beslut som gör att jag står på vinnarsidan i denna historia. Beslut som kommer att leda mig till ett evigt liv i härlighet med min Skapare och min Frälsare. Detta innebär att jag bestämmer mig för att följa Gud och göra hans vilja istället för mig egen, och istället för att följa tidsandan.

Det kommer att bli ganska illa en stund här på jorden, särskilt för dem som avvisar Antikrist med sina till synes perfekta lösningar på alla problem i världen. Men min uppgift är att rädda min själ, och att dela detta budskap om evigt hopp med så många som möjligt. Guds avsikt är att så många själar som möjligt blir räddade från förstörelsen, som slutligen kommer att drabba jorden. Paulus skriver att där synden är stor, blir nåden ännu större. (Rom 5:20-21). All nåd är tillgänglig för dem som är ödmjuka, och Gud kan fullkomligt frälsa. Världens tillstånd är inget i förhållande till Guds makt.

Läs mer om den stora vedermödan här.

Gud belönar trofast de som är trofasta mot honom. Han står alltid på deras sida och håller sin mäktiga hand över dem genom de onda tiderna, och uppfyller sina stora och dyrbara löften som han har lovat alla som segrar.

När jag nu ser tecken och händelser i världen inträffa som förutspåtts för många år sedan, blir min tro på Gud snarare starkare än motsatt. Mitt beslut om att vara rättfärdig och förberedd för Kristi återkomst bara växer sig starkare. Jag vill befinna mig på den vinnande sidan i denna episka historia, som slutar med Guds seger över synden och Satan. Ett slut som blir inledningen till en evighet av fred och rättfärdighet.