Fred måste vara baserad på säkerhet

Fred måste vara baserad på säkerhet

Skriven av: David Nooitgedagt | Publicerad: den 16 juli 2012

Är det inte naivt att tro att man kan ha fred utan att vakta över sin säkerhet? Trots det anser många att Israel borde riskera allt och offra vad som helst för fred i Mellanöstern. Är det inte lika naivt att en kristen tar avstånd från de värden och riktlinjer som Gud har gett i sitt Ord och trots det förväntar sig fred?

Det visar sig gång på gång att man begår ett misstag när vaksamhet byts ut mot ett orealistiskt hopp om fred. Konsekvenserna är bittra och trots det verkar detta vara en trend i historien. Vi behöver inte nämna några exempel från mindre krig till de värsta krig som världen har upplevt. Folk och länder föredrar att sova och drömma om fred utan att vilja inse verkligheten. Så gråter man igen på grund av de förfärliga konsekvenserna. Alldeles försent inser man slutsatserna som man skulle ha dragit mycket tidigare.

Varför så naiv?

Varför inser man inte verkligheten? För att lögnen har så mycket makt. Och lögn är mörker, även om det bokstavligt talat är fullt dagsljus. De som bara insisterar på fred är inte alltid de fredligaste människorna. En del ropar om fred medan de faktiskt har onda avsikter medan andra gör det för att de inte ser faran. De som försöker väcka andra att inse sanningen baserad på äkta fred och säkerhet kan då uppfattas som bråkmakare.

Orden till Israels statsminister Benjamin Netanyahu under hans tal i FN (New York, 23 september 2011) väcker eftertanke:
 
(Se nedanför för översättning.)
 ”I didn't come here to win applause. I came here to speak the truth. The truth is that Israel wants peace. The truth is that I want peace. The truth is that in the Middle East at all times, but especially during these turbulent days, peace must be anchored in security. (...)
Now, some argue that the spread of militant Islam, especially in these turbulent times -- if you want to slow it down, they argue, Israel must hurry to make concessions, to make territorial compromises. And this theory sounds simple. Basically it goes like this: Leave the territory, and peace will be advanced. The moderates will be strengthened, the radicals will be kept at bay. And don't worry about the pesky details of how Israel will actually defend itself; international troops will do the job.
These people say to me constantly: Just make a sweeping offer, and everything will work out. You know, there's only one problem with that theory. We've tried it and it hasn't worked. (...)”

 
Översättning:
"Jag kom inte hit för att få applåder. Jag kom hit för att tala sanning. Sanningen är att Israel vill ha fred. Sanningen är att att jag vill ha fred. Sanningen är att freden i Mellanöstern i alla tider, men särskilt i dessa turbulenta dagar, måste baseras på säkerhet.
Nu är det så att några hävdar att Israel, särskilt i dessa turbulenta tider, måste skynda sig med att ge avkall på en del områden, med att göra territoriska kompromisser, för att stoppa spridningen av militanat islamer. Och denna teori låter nog så enkel. Sammanfattat går det ut på följande: Lämna territorierna så främjas freden. De moderata styrkorna stärks och de radikala hålls i schack. Och tänk inte på irriterande detaljer som hur Israel faktiskt ska kunna försvara sig själv. Det tar internationella styrkor hand om. 
 
Dessa människor säger ständigt till mig: Bara ge ett generöst erbjudande så ordnar sig allt. Men ni förstår, det finns ett litet problem med denna teori: Vi har provat den och det har inte fungerat. (...)"

Parallell mellan Israel och oss kristna

Så över till oss kristna. Finns det en parallell mellan oss och Israel? Den 5 mars 2012 sa Netanyahu under AIPAC-konferansen i USA: “Israel’s fate is to continue to be the forward position of freedom in the Middle East”. (“Israels öde är att fortsätta inneha den främre positionen för friheten i Mellanöstern.”)

På samma sätt är det vårt öde som kristna att inneha en främre position i denna värld. Fred och frihet är centrala ord i Bibeln. Men hur kan det vara fred och harmoni i en familj eller en grupp kristna om vi inte är nogranna med det som Gud har gett oss? Som israeliterna redan i Det gamla testamentet var tvungna att vaka på grund av grannfolken som inte hade goda avsikter, så måste vi vaka för frestelser till synd, både i våra egna liv (från vår egen syndiga natur) och i våra familjer samt i vår miljö så långt vi har ansvar och inflytande. Och om vi då tar ansvar, bör vi inte förvänta oss applåder från folk som tycker att synd är helt ok.

 ... hur kan det vara fred och harmoni i en familj eller en grupp kristna om vi inte är nogranna med det som Gud har gett oss?

Av hänsyn till våra barn och våra församlingar har vi rätt att inte ge efter för den ökande pressen från världen runt oss som insisterar att vi ska acceptera saker som förstör privatliv, äktenskap och familjeliv. Det är just precis på grund av de trygga och goda riktlinjerna som finns i Guds ord att vi upplever fred och harmoni i våra liv och våra familjer. Varför skulle vi då ge upp denna lycka genom att överge de eviga värderna som Guds ord ger oss? Bevisen på konsekvenserna av en sådan handling är uppenbara. Hur många barn är inte rädda vittnen av föräldrar som bråkar, eller lever i missunnsamhet och hat? Hur mycket fruktan och osäkerhet finns det väl inte på grund av otrohet i äktenskapet? På grund av det upplever barn brist på säkerhet och därför heller ingen äkta frid och frihet.

Och varför är föräldrar så naiva och vågar hoppas på att det kommer att gå bra för barnen utan att medvetet arbeta på att de ska få en klar förståelse för att t ex skilja mellan sanning och lögn, rent och orent, rättfärdigt och orättfärdigt osv? Vi har med andra ord ett gott “land” att försvara och därför måste vi vara redo att kämpa vid dessa gränser.

En rättfärdig fred som varar

Den 18 januari 2012 talade Netanyahu i Amsterdam, där han gjorde det klart att säkra gränser för Israel har avgörande betydelse: “Jag kommer aldrig att kompromissa när det gäller Israels säkerhet” och “fortsätt med att avslöja sanningen, så att det uppstår en rättfärdig fred som varar för alla.”

Världen kommer att få uppleva denna rättfärdiga fred som varar när Jesus kommer tillbaka och regerar från Jerusalem i tusen år. Nu intar vi som kristna en framstående position i hans rike. Nu kan denna rättfärdighet och fred råda i våra liv och i våra hem, baserat på en avvaktande och nykter hållning mot synd och orätt.