Kristendom – med rätt att synda?

Kristendom – med rätt att synda?

Skriven av: Marie Lenk | Publicerad: den 19 januari 2016

Många kristna församlingar runt om i världen är snabba på att försäkra dig om att det är omöjligt för oss att besegra synden som Jesus gjorde, men är det verkligen det som står i Bibeln? Eller erbjuder kristendomen något mer än förlåtelse?

“Jesus dog för dig – Han har gjort allt” “Du har förlåtelsen, oavsett hur mycket du än syndar.” “En gång frälst, alltid frälst”

Dessa uttryck, och många liknande, används ofta i kristen förkunnelse. De kan låta bra, verka fulla av hopp och t o m mena sig ha grundlag i Skrifterna, men det verkar snarare som en tillåtelse för att synda. På vilket sätt är det en tröst för den som vill sluta synda? För en som är trött på sitt sätt att reagera, på sina dåliga vanor och på alla tendenser som en av någon orsak inte kan skaka av sig? Är inte kristendom mer än detta?

Mer än förlåtelse

Förlåtelse är något som vi alla behöver, men inte något som vi kan ta för givet och absolut inget som vi förtjänar. Jesus säger: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.” (Matt 9:12)

Han kan inte bara förlåta oss för våra synder som vi redan har begått, utan även visa oss vägen till att besegra själva roten till synden

Men en läkare kan bota de sjuka – göra dem bättre. Det är klart att vi behöver en läkare. Det betyder inte att vi inte blir frestade till att tänka orena tankar bara för att vi är kristna. Frestade till att bekymra oss för vad andra ska tänka, till att vara arga på någon som har behandlat oss dåligt osv. Men det är inte meningen att vi ska fortsätta att ge vika för frestelserna hela livet. Jesus är den stora läkaren som har makt till att bota oss från vår synd. Inte bara för att han kan förlåta oss för våra synder som vi redan har begått, utan även för att han kan visa oss vägen till att besegra själva roten till synden, lustarna i vår natur som är orsaken till att vi frestas till att synda. 

Detta är möjligt för att han kom till jorden lik en syndig människa och trots detta inte syndade en enda gång. (Rom 8:3-4). Detta står även tydligt skrivet i Hebreerbrevet 4:15-16: ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.”

Hela avsikten med att Jesus tog på sig en mänsklig natur och blev frestad precis som oss, var för att besegra synden som bodde i hans egen mänskliga natur. På detta sätt öppnade han en väg som vi kan följa efter honom på till frihet från synden! Han kom inte bara för att göra allt åt oss och bara lämna ett hopp om förlåtelse efter sig till oss. ”Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd... 1 Peter 2:20-22. Det är helt tydligt meningen att vi också ska besegra syndens makt som Jesus gjorde! Det är så han ”botar” oss från vår synd.

Besegra synden - Jesus behöver även att vi samarbetar

Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd...

Precis som en läkare ger dig instruktioner och kanske mediciner eller övningar, behöver Jesus också att vi samarbetar för att han ska kunna bota oss. Det står i 1. Peter 4:1-2 ”Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.” Detta är alltså ”medicinen” som Jesus ger oss för att bli färdig med synden. Vi måste lida till kroppen!

Detta betyder att vi måste förneka lusten och låta vår kropp med sina syndiga lustar och begär lida och dö då vi hamnar i olika situationer där vi frestas till att synda.

Kraft till att kunna stå emot synden

Många människor har försökt detta med ren viljestyrka, men de upplever gång på gång att de saknar kraften till att stå emot synden i frestelsens ögonblick och ger efter antingen i ord, handling eller tankar. Men det är när vi når denna punkt och inser att synden är för stark för oss att hantera på egen hand som vi kan ”gå frimodigt fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid” som det står skrivet i Hebr 4:16. Där väntar Gud, redo att bönhöra oss.

Nåden han ger oss är hjälpen av den helige Ande som kan vägleda och styrka oss i frestelsens stund – den ”rätta tiden”. Den helige Ande styrker vår beslutsamhet, så att vi blir tillräckligt starka att lida i köttet och aldrig låta frestelsen utvecklas till synd. Med kraften från den helige Ande finns det faktiskt ingen frestelse som vi inte kan besegra. Ingen synd som kan få makt över oss. Så länge vi lyder den helige Andes vägledning ger han oss seger varenda gång!

Så länge vi lyder den helige Andes vägledning ger han oss seger varenda gång!

Vi kommer aldrig att lämna nådens tron tomhänt. Istället får vi kraft till att stå emot synden helt tills den är förintad. Bit för bit, frestelse för frestelse, tappar synden sitt grepp om våra liv och vi befrias. Kristendom är inte en tillåtelse till att synda. Den är snarare nyckeln till att besegra synden. Det är ett liv i seger och det är helt möjligt för alla dem som håller fast vid bekännelsen!

Om du är frustrerad över ett budskap som ”tillåter en att synda”, som förkunnas i många kristna församlingar idag, så res dig, gör slut på dessa lögner och ta upp kampen mot synden idag!

Läs mer om att övervinna synden her. Eller ta kontakt med oss.