Kristna visdomsord

Av den som har fått mycket, ska mycket krävas.

De som är eniga med dig kanske inte alltid är de bästa rådgivarna?

Den som öppnar för en ond misstanke, stänger för gemenskap

Om du inte har någon glädje av din kristendom, beror det förmodligen på att du inte praktiserar den.

Det är lika svårt att se sina egna fel, som det är lätt att se andras.

Det är mycket man kan säga, men har du något att ge?

Det spelar ingen roll om några motståndare fördömmer dig, om Gud välsignar dig.

Ditt dagliga arbete är inte något vid sidan av ditt kristna liv, utan en del av ditt kristna liv.

Döm aldrig någon annan än dig själv.

En som vill tjäna hittar snabbt någon att betjäna.