Hur jag blev fri från rädslan som höll mig fångad

Hur jag blev fri från rädslan som höll mig fångad

Skriven av: Marina med Jana Chavdar | Publicerad: den 5 augusti 2015

Rädsla kan bli ett så stort problem att det hindrar oss från att tjäna Gud. Men Marina har upplevt att det är möjligt att bli helt fri ifrån den.

Rädsla för människor

Gud har valt ut mig. Han kände mig före världens grund blev lagd och kallade mig. Målet är att jag ska rensa mig och en dag stå framför Hans åsyn helt ren och oklanderlig.

Men rädsla kan bli till ett stort hinder. Förut tog den upp all min tid och mycket av min tankekapacitet; människofruktan och att jag var rädd för situationerna runt mig. Det ledde till mycket bekymmer, modlöshet, irritation och krav.

Efter att jag övervunnit rädslan märkte jag att jag blev fylld med goda tankar och kärlek.

Då jag omvände mig till Gud, blev rädslan mindre, men den försvann inte helt. Flera gånger upplevde jag att starka personer ville ha makt över mig, att jag skulle vara rädd för dem. Men jag kände i sådana situationer att det bara var kamp som kunde göra mig helt fri. En inre kamp med Gud som mitt stöd och min kraft. Först då upplevde jag att pressen och rädslan för människor försvann.

Rädsla för morgondagen

Måste jag vara rädd för i morgon? Vara rädd för det som ska komma, eller det som inte kommer? Gud har lovat att inte tillåta frestelser som jag inte klarar av (1 Kor 10:13). Och jag kan tro på det som står i Romarbrevet 8:28: "Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." När jag älskar Gud så har jag ingenting att frukta. Med den här versen kan jag kämpa emot känslorna som vill överbevisa mig om motsatsen.

Tron är som ett litet senapsfrö och även en liten rädsla kan ta livet av det. Men Gud har makt! I sin omsorg skickar han de rätta förhållandena så att jag kan bli fri från till och med den minsta rädslan! Det är inte lätt i början, precis som att det inte är lätt att ta de första stegen; men jag har bestämt mig för att klara det. Jag har bestämt mig för att segra över all fruktan och jag kommer att fullfölja det.

Jag ska säga nej till alla tankar som inte för med sig hopp, och hålla fast vid versen om att allting samverkar till det bästa för dem som älskar Gud.

Nu har jag fått ett nytt jobb och självklart kommer det en mängd tankar om hur det kommer att gå. Klarar jag jobbet eller inte? Hur kommer chefen att vara? Hur blir det med ekonomin och lön och så vidare? Men det jag är säker på är att sådana tankar inte ska få makt hos mig. Jag ska säga nej till alla tankar som inte för med sig hopp, och hålla fast vid versen om att allting samverkar till det bästa för dem som älskar Gud.

Hur är det med gudsfruktan?

Den enda rätta fruktan är gudsfruktan. Det är absolut inte en fruktan som är bekymrad eller rädd. Tvärtom, gudsfruktan är fylld av kärlek! Jag tycker så mycket om Gud att jag helt enkelt inte kan synda emot honom. Gudsfruktan är ödmjukhet och respekt för Honom som har valt ut mig, innan jag ens blev född, till att leva ett evighetsliv här på jorden. Hur skulle jag kunna gå emot hans vilja?

Att ha gudsfruktan eller att frukta världen – det är alltså två helt olika saker att frukta.
"Herrens fruktan leder till liv, mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont." (Ordspr 19:23)

Istället för rädsla

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." (2 Tim 1:7)

Efter att jag övervunnit rädslan märkte jag att jag blev fylld med goda tankar och kärlek. Jag älskar Jesus av hela mitt hjärta och därför tror jag att rädslan har försvunnit och jag har fått fred. "Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken." (1 Joh 4:18) Om jag känner fruktan så kan jag inte vara till nytta i Guds rike. Rädsla för med sig mörker och stjäl kraft och glädje. Lyckligtvis är det möjligt att segra över fruktan!

Mitt kall är att leva utan fruktan för någon eller något. Gud vill göra mig till en ny människa och han kan göra det! Därför vill jag ge allt för att komma in i himlens rike och jag vet att han kan hjälpa mig. Det första steget var att bli fri från rädslan och det har gjort mig fri till att tjäna Gud med hela mitt väsen – med mina tankar, gärningar och ord.