Kärleken är tålig och mild

Kärleken är tålig och mild

Skriven av: Sarah Simons | Publicerad: den 3 oktober 2012

Min egen mänskliga kärlek kan ge mig kraft till att klara av många svåra situationer, men till slut kommer den kraften att ta slut och otålighet och ovänlighet kommer att välla upp till ytan, om inte i handling så iallafall i mina tankar.
 

«Barn, detta är bara en snabb tur till affären, så var så snälla och ta hänsyn till andra människor och håll er i närheten av mig,» försöker jag påminna dem. Vi har knappt hunnit komma in genom dörren innan ett av barnen slår sin bror och ropar «kull!» och springer iväg! Nästa barn börjar att tigga godis och den tredje balanserar på kundvagnens kant. Jag suckar djupt. Varför kan de inte bara lyssna på mig? Nu har jag snart fått nog!

Problemet är mina egna krav

Sanningen är att mina egna krav och förväntningar på andra människor gör det svårt för mig att ha överseende med dem. Utan Guds kärlek saknar jag kraften att vara tålig och mild. Mina mänskliga, naturliga reaktioner är ofta sårande och ovänliga, även mot dem som jag älskar.

Sanningen är att mina egna krav och förväntningar på andra människor gör det svårt för mig att ha överseende med dem

Jag kan skatta mig lycklig som har Gud som vill fylla mig med sin kärlek! Mitt liv har blivit så positivt och fullt av hopp på grund av den kraft av kärlek som finns i Jesus Kristus. Bara hans kärlek kan ge mig kraft till att förneka och döda mina egna krav och förväntningar på andra människor. Då kan de uppleva godhet och ovillkorlig kärlek från mig. «Kärleken är tålig och mild...» 1. Kor 13:4. 

Guds kärlek hjälper mig att älska

Ju mer mina ögon öppnas för Guds väldiga tålamod och godhet mot mig, ju mer förstår jag att det bara är mer än rätt att jag behandlar andra människor med samma kärlek. Det står skrivet om den goda hustrun i Ordspråksboken 31:26: «Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga.»

Jag kan använda det i livet här och nu

Jag ser hur viktigt det är för mig att kontinuerligt be Gud om att fylla mig med sin obegränsade kärlek så att mina handlingar och tankar om andra i min omgivning alltid kan resultera i tålamod och mildhet.

Fast jag ofta har möjlighet att se i vilka situationer jag saknar gudomlig kärlek, har jag även sett att när jag lyder Guds ord så blir jag lyckligare. Det gamla sättet att reagera förändras med tiden och jag börjar känna mig glad och fri. Jag är så tacksam över att Guds kärlek mot mig leder mig till ett gott liv och välsignelse. Jag kan faktiskt använda mig av det i livet här och nu och låta mina barn få uppleva det!