Marc Woerlen, ett levande exempel på tro

Marc Woerlen, ett levande exempel på tro

Publicerad: den 9 mars 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

En sen kväll i november 2004 då Marc Woerlen befann sig i Ottawa för att förbereda flytten för hela familjen, fick han ett meddelande som hade kunnat krossa vem som helst. Marcs kära fru och deras sju barn hade omkommit i en tragisk husbrand hemma i Pelham, Ontario, Kanada.
 

Tragedin var av ofattbar storlek. Den skakade inte bara familj och vänner, utan berörde även människor i hela Nordamerika och i många andra delar av världen. Att förlora en familjemedlem är tillräckligt svårt för en människa att hantera, men att förlora 8 övergår de flestas inlevelseförmåga.
 

Genom allt som skedde behöll Marc en urobblig tro och förtroende för Gud, som både uppmuntrade och stärkte mångas hjärtan. Många undrade vad det var som höll honom uppe genom den svåra tiden och som gav honom styrkan till att leva vidare.


Tro på Guds godhet

- En sak som hjälpt mig väldigt mycket är att förstå att Guds ord är sant, säger Marc i en intervju 2007.
Han berättar i videon att han inte har tappat tron på Guds godhet.
 

-Gud är god och han visar oss sin godhet, säger Woerlen.
 

Marc kan berätta att Gud har belönat honom för hans tro. Nu bor han i Ottawa tillsammans med sin nya fru Hilde och deras lilla son Isaac. Han berättar för brunstad.org hur han fick tro på en god Gud.

En sak som hjälpt mig väldigt mycket är att förstå att Guds ord är sant

Jag kommer ihåg den gången när jag gav mitt hjärta till Jesus. Det hände på ett möte under en sommarkonferens i Brighton, New York. Jag var tonåring och var i nöd. I slutet av mötet gick jag fram för att få förbön. Jag minns också att efter mötet ville föräldrar, vänner och andra nyomvända ungdomar fira besluten som hade fattats, säger Marc
 

Han bestämde sig då för att alltid leva helt inför Gud i alla saker
 

Marc berättar även att de som var ungdomsledare på den tiden hade stor inverkan på hans liv. Han fick dessutom lära känna Guds ord helt från barndomen.
 

Vände sig inte bort från Gud

Beslutet blev början av ett långt liv i tro på Gud. Även under tiden efter olyckan valde Marc att lita på Gud istället för att vända sig bort från honom.

 

-Efter branden blev det helt klart för mig att Gud håller sin "mäktiga hand" över allting. Jag behövde böja mig för honom. Att vända sig bort från Gud var aldrig något alternativ. Han gav mig en enorm tröst genom många tecken och under, och genom svar på bönerna från många trofasta människor.

 

Han nämner några exempel på under som han fick uppleva:
 

-En del av mina barns vänner frågade om de kunde börja med en Bibelgrupp i skolan. Vad kunde väl föräldrar och lärare svara på det? Barn (många som jag aldrig känt förut) kom för att hålla mig i handen eller sitta i min famn i sådana stunder när endast den helige Ande kunde ha fått dem att göra det.

 Jag kände att jag inte kunde annat än böja att mig för Gud.  

Kort efter olyckan upptäckte Marc att han hade blivit botad från sin astma.
 

– Ett svar på böner av gudfruktiga män som bad för mig på en konferens i min ungdom. De sade till mig att jag kommer att bli frisk när Gud ser att tiden är inne, säger han.

Gud är vår verkliga herde

Begravningen var en stark upplevelse för Marc.
 

- Människor stod längs vägen i flera kilometer och kastade blommor. Polisen stod i givakt när kistorna kördes förbi, berättar han.
 

Han fick även brev från fångar som berättade att de hade omvänt sig och gett sitt hjärta till Gud.
 

- Jag kände att jag inte kunde annat än böja att mig för Gud, konstaterar Marc.
 

Har denna erfarenhet gjort dig starkare?
 

-Denna erfarenhet har fått mig att inse att utan Gud är jag ingenting. En person kan känna sig stor eller framgångsrik under olika tider, men Gud kan få dessa känslor att avdunsta. Men å andra sidan bryter han inte av det knäckta strået eller knäcker de svaga knän. (Jes 42:3 och Heb 12:12), säger Marc

 

Marc vill gärna ge ett råd till de ungdomar som idag kämpar för att hitta den rätta vägen för sitt liv.

Gud är vår verkliga herde och han har omsorg för sina får.

Be till Gud där du är för dig själv. Han vill leda oss alla "till lugna vatten" och hans käpp (för tuktan) och stav (för vägledning) skall göra oss trygga (Ps 23). Ett bra sätt att testa vilken väg man skall välja, är att tänka efter om den leder oss till frid och glädje. Oro är av djävulen. Gud är vår verkliga herde och han har omsorg för sina får.