Oro – en nödvändig del av livet?

Oro – en nödvändig del av livet?

Skriven av: Connie Christensen | Publicerad: den 27 februari 2015

Man skulle kunna tro att Connie är en kvinna med bra orsaker för oro, men hon vittnar om motsatsen, att det är möjligt att kämpa sig fri från sådana tankar.

För många människor fyller oro många tankar under vardagens lopp, även om många av oss lever i ökande välstånd och har mer än nog för både idag och vägen vidare.

Det är möjligt att bli helt fri från negativa tankar

Det är till synes väldigt lätt att oroa sig. Föräldrar kan till exempel ofta fundera på om deras barn trivs i vardagen eller oroa sig för vad som skulle hända om det blev påkört av en bil, blir mobbad eller sjuk. Listan är oändlig och det att vara förälder är säkert en källa för oro. Även unga oroar sig. Det dyker ofta upp i medier hur de unga är rädda för att ta examen, rädda för att inte se tillräckligt bra ut eller kunna leva upp till omgivningens ideal eller rädda för att inte lyckas socialt sett.

Ja, alla människor kan fastna i oro och de allra flesta tror att det är så det ska vara, men saken är den att det verkligen går att göra något åt det. Det är helt möjligt att bli fullständigt fri från dessa negativa, hämmande tankar, som gör livet tungt för oss själva och vår omgivning.

Jag har valt att ta en dag i taget och inte släppa in oro om framtiden i mitt sinne.

Hur kan man klara det? Det är inte möjligt i egen kraft som människa. Man kan säkert nå långt med hjälp av ”medveten närvaro” eller andra hjälpmedel, men människan kan aldrig bli helt fri från det genom egen hjälp. Men hjälpen är inte långt borta.

Den finns i tron på Guds ord, de ord som Gud har gett oss i Bibeln som ett recept på ett lyckligt liv, både här och i evigheten. Här finns äkta hjälp att hämta, för den som uppriktigt söker den och som erkänner att de inte kan klara det själv, utan hjälp från Gud och Hans ord.

Testat och upplevt

Jag talar av erfarenhet. Jag lider av en sällsynt, obotlig cancerform och inga läkare kan säga hur länge jag har kvar att leva. Och jag har en man och fyra barn att ta hand om. Jag har gått igenom en våldsam ovisshet, motvilliga läkare, stora operationer och cellgiftsbehandling och självklart blivit frestad till att oroa mig många gånger. Alltså verkligen frestad, i form av en känsla av att balansera på kanten till en avgrund, där oro och depression har sträckt sig upp efter mig från djupet.

Det är särskilt två avsnitt i Bibeln som jag har klamrat mig fast vid, ibland bara med naglarna, och dessa ord har hållit mig uppe.

Hade jag endast haft min egen styrka hade jag blivit uppslukad för länge sedan, men jag har fått hjälp, äkta hjälp, i min barnsliga, enfaldiga tro på Guds ord. Det är särskilt två avsnitt i Bibeln som jag har klamrat mig fast vid, ibland bara med naglarna, och dessa ord har hållit mig uppe och gör det fortfarande.

Det ena ordet står i Psaltaren 23, som många säkert känner igen: "Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid."

Det andra står i Paulus brev till Filipperna 4:4-7: "Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

Istället för att fylla tankarna med oro, kan jag fylla mitt sinne med goda tankar som kan leda till goda handlingar.

Vidare står det (v 8): För övrigt, bröder: allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.

Istället för att fylla tankarna med oro, kan jag fylla mitt sinne med goda tankar som kan leda till goda handlingar. Jag kan aktivt arbeta med mina tankar och be Gud om hjälp. På detta sätt blir livet gott att leva.

Jag har valt att gripa tag i tron

Jag har valt att gripa tag i tron på dessa ord. Det har varit tufft i perioder, men jag har ropat till Gud om hjälp och jag har fått det. Idag går jag på cellgiftsbehandling, men har varit bra största delen av tiden. Jag har valt att ta en dag i taget och inte släppa in oro om framtiden i mitt sinne. Jag tror helt och hållet på att Gud är med mig och att Han lägger allt till rätta för mig, så att det samverkar till det bästa för mig och min familj.  (Rom 2:28).

Jag vill beskriva mig själv som en lycklig person. Det är möjligt för alla, oavsett livssituation de befinner sig i, genom tron på Gud och Hans levande ord.