Skruvar jag ibland av den kristna i mig?

Skruvar jag ibland av den kristna i mig?

Skriven av: Karen-Birgitte Larsen | Publicerad: den 30 juli 2015

Har du också lagt märke till att det är fort gjort att ens kristenliv förändras, eller skruvas av och på beroende på vem man umgås med?

De flesta människor som är en del av ett samhälle, intar automatiskt olika roller. Det är både naturligt och nödvändigt för att kunna anpassa sig till de olika grupper som man är en del av. Men hur är det med mitt kristenliv? Är det äkta och sant, eller gör jag allt möjligt för att anpassa mig efter de människor jag har omkring mig?

Hjälper det egentligen något att göra det människor förväntar av mig, om Gud ändå granskar mitt hjärta och hittar synd och hyckleri där inne

"Tror de att jag gör något fel? Vad tänker de om jag gör så här?" Jag märker hur orolig jag blir, eftersom jag hänger mig upp i vad människor önskar av mig.

"Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska." (Matt.23,28) Hjälper det egentligen något att göra det människor förväntar av mig, när Gud ändå granskar mitt hjärta och hittar synd och hyckleri där inne?

"Du vill ju ha sanning i mitt innersta…" säger David till Gud i Psaltaren 51. Här ser vi Davids längtan efter att bli helt ren i sina tankar och gärningar. Han visste at det inte tjänade till att hyckla inför Gud, som såg hans innersta tankar. Det betydde mer för David vad Gud ansåg om hans gärningar och dolda tankar, än vad människor tänkte om honom.

Jag kan vara mig själv och blir lösgjord så att jag kan göra det Gud önskar av mig, helt oberoende av vad andra tänker om mig

När jag vet att jag gör Guds vilja, kan mina tankar blottas när som helst. Jag har inget att dölja och jag slipper oroas över och hämmas av andras reaktioner. Jag kan vara mig själv och bli lösgjord så att jag kan göra det Gud önskar av mig, helt oberoende av vad andra tänker om mig! Då känner jag även en äkta vila och frid.

"Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." (Joh. 3,21.)