Tvivel muckade gräl med fel tjej

Tvivel muckade gräl med fel tjej

Skriven av: Naomi van Oord | Publicerad: den 16 september 2015

Trots att ha vuxit upp som kristen och levt ett gott, ärligt liv så nådde Naomi en punkt där hon kände att något var fel. Det var något som saknades. Hon insåg att det var tvivel på att hon kunde bli som Jesus som hindrade henne att gå vidare.

Naomi:

Jag satt på möte med tårar i ögonen. Från talarstolen hörde jag det kraftiga budskapet om seger över synd, om ett liv i förvandling. (2 Kor 5:17) Denna typ av budskap som förut hade uppmuntrat mig hade i det senaste börjat kännas som en börda. Det var liksom bara mer av det som jag skulle få stå till svars för. Det svåraste var kanske att jag tyckte mig ha levt ett gott liv i tro och trodde mig ha gett allt, men att jag trots detta tydligt kunde känna att det var något som saknades. Jag kände att jag aldrig kunde leva samma liv som Jesus och att jag inte kunde förvandlas från min mänskliga natur till gudomlig natur, trots att Bibeln tydligt säger att det är möjligt.

Men jag visste att det var det jag ville och jag trodde på att det var Guds plan för mig! Det fanns inget annat i livet som jag ville än att leva ett liv som lärjunge och följa Jesu fotspår och segra över varje frestelse att synda. Det var en sorg att jag inte hade mer tro för min egen del och jag visste att livet passerade utan att jag utnyttjade möjligheterna som jag borde. Detta gjorde mig stressad.

Sätta namn på min fiende

Så jag gav inte upp. Jag bad till Gud att han skulle visa mig vad det var jag saknade. Han uppenbarade för mig att orsaken till att livet var tungt var för att jag tvivlade på hans förmåga att göra ett verk inom mig med den mänskliga naturen som jag hade och de förhållanden som jag levde i. Och det blev så tydligt för mig att bara det att tvivla på honom faktiskt är synd! När jag stämplade mitt tvivel som synd insåg jag att jag kunde segra över det på samma sätt som över all annan synd. Det var så befriande! Det var som att ljuset tändes igen.

När jag stämplade mitt tvivel som synd insåg jag att jag kunde segra över det på samma sätt som över all annan synd.

I början visste jag inte hur jag skulle tackla frestelsen att tvivla eller vart jag skulle börja, men så insåg jag att det inte handlade om en enda strid för att bli fri från tvivel utan en långvarig kamp som jag måste kämpa varje gång jag frestades att tvivla. Det var ett val att tro på att jag kan förvandlas som jag måste göra varje dag.

Att svara var mycket lättare än jag först trodde. Gud ville inte ha något mer än att jag skulle tro på att han kan utföra sitt verk i mig. Han bad mig om att lita på honom och tro på att han skulle ge mig all nödvändig kraft. Om jag inte tror det kan han inte göra något i mig.  “Utan tro är det omöjligt att behaga Gud” Hebr 11:6.

Mina känslor har inget att säga till om

Så jag slutade att vänta på att “känna” tron, utan bestämde mig för att tro. Mitt motto är “Be, tro och tacka.” Nuförtiden när jag vaknar på morgonen ber jag, tror jag på att Gud har hört min bön och tackar honom. Då börjar jag min dag i tro på att det blir en dag med seger över synd. Mitt hjärtas bön är; “Jag tror. Hjälp min otro” Mark 9:24. Och Gud hjälpte mig verkligen! Och han hjälper mig mest i kampen mot att inte tro genom att ge mig kraft att segra när jag ber om hjälp.

Mina ögon öppnades för alla möjligheter som jag faktiskt har i mitt dagliga liv så fort jag började tro att jag kan bli som Jesus.

Från det ögonblicket som jag valde att tro såg jag hur mycket mitt dagliga liv förändrades! Mina ögon öppnades för alla möjligheter som jag faktiskt har i min vardag så fort jag började tro att jag kan bli som Jesus istället för att låta dagarna bara passera.

Det är nu det gäller

Bördan och tyngden av den komplicerade osäkerheten har ingen makt över mitt liv idag. Och resultatet är att jag blir lyckligare och lyckligare. Det är på så sätt som jag vet att det är sant. Något händer med mig. Det är faktiskt ett väldigt enkelt liv. Man behöver inte känna för det. Man behöver bara göra det. Ta ett steg i taget, stund för stund. Var trofast i de små sakerna som Gud ger dig i de vardagliga situationerna. Var mer än villig att göra vad som helst som Gud sätter framför dig. Hur jag sedan reagerar i stora prövningar beror på hur jag tar det nu. Hela vårt liv är en summa av alla ”nu”. Börja tro nu. Börja säga nej till synd nu. Du behöver inte vänta på någonting alls

Det är faktiskt ett väldigt enkelt liv. Man behöver inte känna för det. Man behöver bara göra det

Varje gång jag säger nej till tvivel, dör en bit av min naturliga tendens att tvivla. För alltid. Jag föreställer mig ett berg som jag hugger bort bit för bit och jag ser kanske inte varje litet märke som jag gör, men det är där tron kommer in i bilden. Jag tro att det berget kommer att försvinna helt en dag om jag bara fortsätter att hugga. Det handlar bara om tid.

Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark.” Sak 4:7.

Ett dagligt beslut

Så nu bestämmer jag mig varje dag för att jag inte ska tvivla och fast jag kanske känner tvivel så betyder det inte att jag faktiskt tvivlar. Det betyder att jag frestas till att tvivla, men att jag inte håller med det. Då är det bara att säga ”Nej, jag vill inte tvivla. Jag tror och jag ska kämpa iallafall oavsett hur jag känner.” Så fortsätter jag dagen och är lydig mot allt som Gud sätter framför mig att göra. Jag lever mitt liv enligt hans ord.

Så framtiden kan komma med vad den vill. Oavsett vad som kommer så är det bara ytterligare en möjlighet för mig.

Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.” Fil 1:6.