Vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er

Vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er

Skriven av: Karina Schytt | Publicerad: den 1 juli 2014

Jesus Kristus är i mig. Han som inte tål synd och orenhet har tagit plats i mitt hjärta. Med denna vetskap vill jag tänka och handla på ett sätt som behagar honom.

“Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.” 2 Kor 13:5

Jag funderade lite på vad Paulus menade med att “Jesus Kristus är i er” ända tills det blev glasklart för mig en morgon då jag blev angripen av en oren tanke. Precis dessa Guds ord kom till mig mitt i frestelsen, som en blixt från klar himmel. “Jesus Kristus är i er!”

Jesus Kristus är i mig. Han som inte tål synd och orenhet har tagit plats i mitt hjärta

Jag var endast ett barn när jag hörde en sång om att Jesus bor i hjärtat och som ungdom hörde jag en äldre kvinna berätta att hon hade satt Jesus på sitt hjärtas tron och jag bestämde mig för att göra samma sak. Jag märkte att Jesu Ande visade vägen i olika situationer i livet och jag har bett till honom och han har funnits nära. Det är klart att han är i mig. Trots detta fick mitt liv en helt ny dimension av detta “Jesus Kristus är i er.”

Det var som om de orena tankarna vek bort när jag citerade orden för mig själv i mina tankar. Att ha en så ren, kärleksfull och mäktig person inombords ger ju en auktoritet som till och med kungar kan avundas.

Att ha en så ren, kärleksfull och mäktig person inombords ger ju en auktoritet som till och med kungar kan avundas.

Jag måste tänka som Josef, “Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” (1 Mosebok 39:9) Det blev genast min inställning. Jesus Kristus, som inte tål synd och orenhet, är i mig.

Med denna klara vetskap vill jag tänka och handla på ett sätt som behagar honom. Paulus skriver ju i Romarbrevet 8:9 ”Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er.” Och sedan i vers 12-14; ”Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.” Detta är min kallelse! Jag är inte skyldig köttet någonting längre utan drivs av Guds Ande i mitt inre, jag som har Jesus i mitt hjärta.

När orena tankar som till exempel anklagelser mot min medmänniska väller upp, så kan jag med Andens hjälp avvisa tanken så att den förlorar sin makt. Jag vet ju att inget orent kan förenas med Jesus Kristus.

”Det är hans Ande som driver mig i vardagen. Allt som inte kan förenas med denna, kan jag lydigt rensa bort med Andens vägledning.”

Jag vill behålla allvaret runt det att ”Jesus Kristus är i mig”, i mitt hjärta, så att det är hans Ande som driver mig i vardagen. Allt som inte kan förenas med denna, kan jag lydigt rensa bort med Andens vägledning. Ett sådant liv är värdig min frälsare och bevisar att jag tror. Detta krävs om jag ska hålla provet.