Det är möjligt att bli fri från synden!

Det är möjligt att bli fri från synden!

Skriven av: brunstad.org | Publicerad: den 4 mars 2013

Det kan vara svårt att tro, men det står klart och tydligt i Det nya testamentet att det är helt möjligt att befrias helt från synden – inte bara från uppenbara synder som syns utan även från sjäva roten till synden inom mig, den nedärvda synden i mig, som bor i alla människor.

Vår mänskliga natur

Vi människor har en naturlig benägenhet att göra vår egen vilja. Med andra ord att synda. Med egen kraft har jag ingen möjlighet att vinna över synden som bor i mitt kött, eller med andra ord, i min mänskliga natur. Det har vi många exempel på i Det gamla testamentet. Varje år gick prästerna in i helgedomen och offrade blod från bockar och tjurar för att sona sina egna och folkets synder. Till och med de mest gudfruktiga som ingen kunde anklaga efter lagen kunde inte härska över synden som bodde inom dem.

Jesu offer

Med hjälp av djuroffer i den gamla pakten kunde folket få förlåtelse för sina synder som de hade begått, men dessa offer kunde inte ta bort synden som finns i människans natur. Det krävdes ett annat offer och detta offer kom Jesus med. Vi kan läsa i Hebreerbrevet 10,4-7 "Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig"

Hans egen vilja, lustarna och begären i hans kött dödades så att han aldrig syndade, även om han blev frestad.

“För att göra din vilja, Gud.” Jesus bar fram sitt offer i sin kropp. Hans egen vilja, lustarna och begären i hans kött dödades så att han aldrig syndade, även om han blev frestad. Genom sitt offer banade han en ny väg in till Gud för alla som vill följa efter i hans fotspår. "Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött." Hebr 10,19-20.

Blodet som Jesus tog med sig in i det allra heligaste där Gud är, var blodet av hans egen vilja och detta gjordes en gång för alla. Eftersom att synden i köttet dödades i Jesus, fanns det inte längre något behov av det årliga offret för att sona synderna.

Men hur är det med vår syndiga natur då?

På grund av sitt offer har Jesus fått befogenheten av Gud att förlåta mina synder om jag verkligen vill följa efter honom. Det ger mig en möjlighet till att börja om på nytt, men jag blir dagligen påmind att synden i mitt kött inte har försvunnit med hjälp av förlåtelsen.

Att följa i hans fotspår betyder att jag inte syndar

Det enda sättet att bli färdig med synden i köttet är att gå samma väg som Jesus gick. Han är vår föregångare och han har banat vägen genom köttet så att vi kan följa efter honom.

“Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade ju inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun." 1. Pet 2,21-22.

Att följa i hans fotspår betyder att jag inte syndar och detta är möjligt med hjälp av den helige Andes kraft genom att förneka mig själv och hata lustarna i köttet. Då dödas synden inom mig så att ingen synd begås. Då blir jag fri från synden!

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människornas begär utan efter Guds vilja." 1. Pet 4,1-2

"Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom 8,13.