Har jag syndat?

Har jag syndat?

Publicerad: den 19 juli 2010

Jag vet att jag har syndat när mitt samvete reagerar, när jag har brutit lagen eller när den helige Ande visar mig sannigen om mig själv.

Det är möjligt att få förlåtelse för synd jag har begått. Men efter syndernas förlåtelse är mitt mål som kristen att besegra och bli helt fri från synden, så att jag inte längre behöver slava under mina egna lustar och begär. Detta är ett sant och äkta liv som kristen!

Mitt samvete – Har jag syndat?

Alla människor har ett samvete, en uppfattning om vad som är rätt och fel. Denna «inre röst» berättar i förväg om något är rätt eller fel. Men i och med att vår kunskap om rätt och fel formas efter omgivningar, kultur, uppväxt och personlighet, reagerar allas samveten olika i olika situationer. På grund av detta kan inte samvetet användas som «sista instans».

Överträdelse av lagen

I Den gamla pakten gav Gud lagar och bud till människorna så att de skulle kunna leva sitt liv rätt. Att bryta lagen innebar synd och lagen sa ifrån om man hade syndat. Om man kunde lagen skulle ens samvete reagera på eventuella överträdelser.

Genom att hålla buden som de hade fått i Den gamla pakten, kunde folket leva exemplariska liv i det yttre, eftersom buden kunde avslöja yttre synder som handlingar och ord samt straffa dem som bröt lagen. Men lagen kunde inte röra vid det inre, dolda livet som ingen kunde se, motiven och tankarna bakom alla ord och alla handlingar.

Den helige Ande och hoppet i Den nya pakten

I Den nya pakten är lagen inte bara skriven med bläck utan; Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen
och skriva dem i deras hjärtan. Hebr 8:10. Detta är Livets Andes lagar. Den helige Ande påminner mig och undervisar mig om Guds vilja, även när det gäller det inre livet.

Den helige Ande kallas även Sanningens Ande som visar mig sanningen om mig själv, min mänskliga natur och synden som finns inom mig i mycket större grad än det samvetet och lagen någonsin kan göra. Ytterligare ett namn för Anden är Hjälparen. Andens huvuduppgift är inte att meddela mig när jag har syndat, utan att hjälpa mig till att inte synda.

Genom lydnad mot Anden kan jag bli fullt medveten om synden i min natur innan jag syndar. Jag kan besegra synden precis som Jesus, vår föregångare, gjorde när han befann sig här på jorden.