Hjälp från nådens tron

Hjälp från nådens tron

Skriven av: Tom Harris | Plats: Sydney, Australien | Publicerad: den 13 augusti 2010

I Hebreerbrevet 4:16 uppmanas vi att frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Naturligtvis behöver vi nåd för att få förlåtelse när vi har fallit och syndat, men tänk att få nåd i frestelsens stund, så vi inte faller! Är det verkligen möjligt? Visst är det möjligt! Ty vi har en överstepräst som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Han kan ha medlidande med våra svagheter, eftersom han i allt blev lik sina bröder. Han har själv lidit och blivit frestad, och kan därför hjälpa dem som frestas. (Hebr 4:15 och 2:17-18). Han stärker oss och hjälper oss att lida till köttet i stället för att ge efter för dess krav. Då nu Kristus har lidit till kroppen (köttet i 1917 års övers.), skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda. (1 Petr 4:1)

Detta är verkligen det glada budskapet! Vi behöver inte fortsätta att falla i synd, men kan i stället få nåd att övervinna. Det är bara frågan om vi verkligen tror på den Jesus som vi läser om i Hebreerbrevet 2 och 4.

Om vi erkänner vår synd och har en verklig nöd och längtan efter att bli befriade från den, kan vi mycket frimodigt gå fram till nådens tron. Där väntar vår överstepräst, som känner våra svagheter och som alltid lever för att mana gott för oss. Han är redo att ge oss all den hjälp vi behöver för att övervinna!

År 2009 skrev Bjarne Johnsen en sång om hjälpen som en kristen kan få från himlen genom att gå fram till nådens tron. Lyssna på sången och läs texten här.