Vad är synd?

Vad är synd?

Skriven av: Redaktionen | Publicerad: den 28 januari 2011

Vad är egentligen synd? Synd är det som skiljer människorna från Gud och syndens lön är död. Jag syndar när jag inte lyder Guds vilja och bryter hans lagar.

Det finns många uttryck som beskriver synd, både bibliska och obibliska. Vad betyder t ex arvsynden eller synden i köttet och kroppens gärningar? Alla har synd, men ingen behöver synda (begå synd). Vad är skillnaden på dessa två uttryck?

Syndens ursprung (arvsynden)

Synden kom till vår värld, när Adam och Eva var olydiga mot Gud och åt frukten av trädet som ger kunskap om gott och ont. Istället för att göra Guds vilja, valde de att göra sin egen vilja och blev därmed medvetna om vad som var rätt och fel. Denna enstaka handling av olydnad, fördärvade deras mänskliga natur och de fick en syndig natur, ett syndigt kött – arvsynden.

Synden i köttet

Vad är synden i köttet? Alla Adams och Evas ättlingar har ärvt synden i köttet – inte skulden, utan tendensen att hellre vilja göra sin egen vilja än Guds vilja. Bibeln använder många ord för att beskriva detta: synden i köttet, syndens kropp, syndens lag, köttets begärelser osv. I Romarna 7, 18 skriver Paulus: Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Här beskriver han böjelsen vi alla har ärvt att synda.

Johannes skriver: Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 1 Joh. 1,8. Den synd jag har, är synden i köttet som jag ärvt – köttets begärelser. Jag bär inte skulden för att jag har den; den är något jag har fötts med och innebär därför ingen skuld för mig.

Jag märker denna böjelse inom mig varje gång jag frestas. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. Jakob 1, 14
.

När har jag begått synd?

Det är stor skillnad mellan att ha synd och att begå synd. Jakob skriver vidare i brevet: När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Jakob 1, 15. Här ser vi att frestelsen inte blir en synd förrän den blivit havande. Havandeskapet startar när jag bejakar begäret i mina tankar. Resultatet blir att jag begår synd i tankar, ord eller handling. Det är en synd jag gör mig skyldig till och som jag en dag måste redogöra för.

Synd som jag inte vet om – kroppens gärningar

Utan att veta om det, kan jag reagera, prata eller tänka i motsättning till det som är Guds vilja. Detta kallar Bibeln för kroppens gärningar och att vara fånge under syndens lag (läs Romarna 7 och 8). Eftersom jag inte var medveten om det, bär jag heller inte skulden för det. Men även dessa handlingar kan jag vid ett senare tillfälle bli medveten om och då måste jag ordna upp i det