guds kärlek

Gör er inga bekymmer – Gud är nära!

Gör er inga bekymmer – Gud är nära!

Som ung, kristen mor slet Julie med bekymmer, ända tills hon hittade ett styrkande ord som hjälpte henne att komma sig igenom dagen.

Publicerad den 26 mars 2014
Give Your Whole Life to Him

Give Your Whole Life to Him

Publicerad den 17 mars 2014
Utvald och älskad

Utvald och älskad

"Länge innan han skapade himmel och jord såg han dig - la en plan för allt som du möter på din väg."
Det är en av de första stroferna i den sången ”Utvald och älskad”, skriven av Karethe Opitz. Sången är en varm och innerlig inbjudan till det rika livet vi som kristna har valts ut att leva. Innan jorden skapades har han utvalt dig och mig, och han har en plan med våra liv!

I en kör skriver Opitz: ”Gud behöver tjänare på jorden, som lever och tror.”
Vår utkorelse är alltså inte bara något som skedde en gång och som i praktiken inte betyder så mycket för oss i vardagens trivialiteter. Nej, vi utvaldes att tro på Guds löften om att det kommer att ske en fullständig förvandling av vår natur, om vi bara lever efter Guds goda bud. När vi då, mot all vår mänskliga kunskap och våra känslor låter våra naturliga och dåliga benägenheter dö, blir vi tjänare för Gud och hans gärning på jorden.

”Låt gemenskapen i ljuset bli mera värt för dig än allt”, sjungs det i den sista kören.
I den här förvandlingsprocessen, där våra dåliga tendenser steg för steg ersätts med Guds egen natur, märker vi en oersättlig och innerlig gemenskap med de många andra som är i den samma förvandlingsprocessen.

”Du är skapad för himlen, hör hemma där!”
Denna förvandlingens gemenskap som vi inbjuds till här på jorden, är gemenskapen i ljuset - en försmak på himlen!

Publicerad den 28 januari 2014
Jesus, din Frälsare

Jesus, din Frälsare

Under julen firar och minns du din räddare. Vad betyder det för dig?

Publicerad den 16 december 2013