Bli en arbetare!

Bli en arbetare!

Skriven av: I.M. Larsen | Plats: Oslo, Norge | Publicerad: den 9 augusti 2012

– Var inkluderande, säg något gott, ha kärlek i hjärtat, säger BCCs föreståndare Kåre J. Smith på temamötet som hölls för ungdomen över 18 år från BCC Oslo/Follo.

Det är tydligt att detta ligger honom varmt om hjärtat. Det betyder så mycket att känna sig inkluderad. Det är inte gott när någon hamnar utanför. Här krävs ett herdesinnelag, ett hjärta fullt av omsorg. Om du har det så är du verkligen en arbetare!

Rundt 100 vuxna ungdomar lyssnar uppmärksamt. De sitter samlade vid runda festpyntade bord. Temat för kvällen är en uppmaning om att bli en arbetare.

– Det betyder så mycket att känna sig inkluderad. Det är inte gott när någon hamnar utanför. Här krävs ett herdesinnelag, ett hjärta fullt av omsorg. Om du har det så är du verkligen en arbetare!

 

 

Kristian Smith (26), en av de ansvariga för temamötet, berättar att BCC Oslo/Follo har en extra stor ungdomsgrupp med många under 18 år. – Det finns därför ett extra stort behov för vuxna ungdomar som kan vara med och dra lasset, säger Smith. Han lägger till att det redan är väldigt många som har en viktig roll när det gäller detta, men att det trots detta är viktigt att träffas och bli påminda om hur viktigt det är att vara med att ge och inte minst vara en bra förebild med sitt liv.
Det sätts upp en grupp stolar på scenen och snart sätter ett panelsamtal igång. Frågorna som ungdomarna själva funderar på tas först upp runt borden för att därefter tas upp på scenen.

Under samtalen säger en av bröderna följande: - Det finns ju många arbetare här idag och vi är väldigt tacksamma för er! Men trots det har det i alla tider funnits få arbetare, kanske inte för få, men få i allafall. Det ligger oss varmt om hjärtat att se fler arbetare. (Skörden är stor, men arbetarna få. Matt. 9:37)

I Brunstad Christian Church görs det väldigt mycket för att ta hand om barn och ungdom. Ett av de viktigaste erbjudandena är Aktivitetsklubben (AK) för åldersgruppen 7 till 16 år. I detta engagerar sig de flesta vuxna ungdomar som ledare. En del av frågorna som kommer upp i gruppsamtalen och på scenen handlar just om hur ungdomarna kan utföra sin uppgift som AK-ledare på bästa möjliga sätt.

Vibeke Bratlie (20) är en av dem som funderar extra mycket på detta. – Det allra viktigaste för mig som AK-ledare är att jag lever trofast efter Guds vilja i vardagen. Det betyder otroligt mycket i förbindelse med den förebild jag är för de yngre. När jag kommer till AK eller ungdomsmöte märker de snabbt om jag har en ren ande i mig eller om jag är full av egoism och självupptagenhet, säger Vibeke allvarligt.

- Det allra viktigaste för mig som AK-ledare är att jag lever trofast efter Guds vilja i vardagen.

Vid slutet av temamötet säger Maria Skogsrud (29) att kvällen har gett henne en längtan efter att komma ännu djupare in i et sant och äkta liv för Gud. – Jag märker ju tendenserna som finns inom mig och som står i vägen för att jag ska kunna göra det goda, säger hon ivrigt innan hon snabbt lägger till: - Jag måste hitta dessa benägenheter och bli fri och ren från dem. Det är så jag känner det nu efter ikväll.

- Jag märker ju tendenserna som finns inom mig och som står i vägen för att jag ska kunna göra det goda.

Appellerna och de ivriga samtalen runt borden visar att temat engagerar folk. De flesta skulle nog hålla med Kristian Smiths avslutningsord: Jag går hem med en äkta önskan om att komma helt bort från det att tänka på mig och mitt, och istället bli en större hjälp och glädje för andra.

- Jag går hem med en äkta önskan om att komma helt bort från det att tänka på mig och mitt, och istället bli en större hjälp och glädje för andra.