Fly ungdomens begär

Fly ungdomens begär

Skriven av: Redaksjonen | Publicerad: den 7 maj 2012

Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. (2. Tim. 2:22)

Det finns många olika tendenser hos en ungdom. Man har till exempel ofta väldigt lite respekt för äldre och har lätt för att förakta sina föräldrar. Men Bibeln lär oss något helt annat. Timoteus, Guds medarbetare, blev uppmanad att förmana äldre människor på samma sätt som en son förmanar en far. Inte snabbt och nedlåtande med andra ord, för då är man orättfärdig mot sina medmänniskor.

När man är ung vill man gärna hävda sig och man har starka åsikter istället för att sträva efter frid.

Därför står det: Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet i uppträdande och handlingar mot dina medmänniskor gamla som unga. Detta är bara ett av många exempel.

Sträva efter trofasthet

Det goda som du gör i din ungdom kommer du att få njuta av senare i livet.

I Jakobs brev står det att om man tvivlar är man splittrad. Man vill det ena, men också det andra. Man vill tro, men man vill också ha jordiska fördelar. Man är delad! Man är inte helhjärtad, utan ostadig och vinglande på alla sina vägar som havets vågor. Hittar man inte många av ungdomens begär här?

Sträva efter frid

När man är ung vill man gärna hävda sig och man har starka åsikter istället för att sträva efter frid. Även detta är tendenser hos en ungdom.

Sträva efter kärlek

Och så finns det självklart starka begär i förhållandet mellan tjejer och killar. Vad ska man fly ifrån här? Man ska fly från egoismen!
Gud skapade allt vackert. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. (Pred. 3:11) Du har en sådan nåd över ditt liv att du kan höra vad du måste göra för att det kan bli vackert!

Det blir hemskt när det handlar om egoism. Ta ögonens lust till exempel: Man ser hit och man ser dit, man flirtar här och man flirtar där. Det är väl inte kärlek? Sträva efter kärlek. Man kan läsa om kärleken i 1 Kor. 13. Är kärleken mellan man och kvinna en annan sorts kärlek? Handlar det plötsligt om egoism? Nej, det är ju också kärlek. Kärlek som kan ge och offra, som känner ansvar och plikter. 

Allt har han gjort skönt i sin tid

Den ömsesidiga dragningskraften mellan man och kvinna ska stå till tjänst för det som är vackert, nämligen kärleken och livet, inramat av ett vackert äktenskap. Förhållandet ska vara i en sådan ram och inte i ynklig egoism som använder och kastar.

Fly ungdomens begär!

Hitta uppgifter! Engagera dig! Och det du sår, kommer du även att skörda. Det goda som du gör i din ungdom kommer du att få njuta av senare i livet. 


Utdrag från ett tal av Arild Tombre, Hessenhöfe i Tyskland, 1999.

© Upphovsrätt Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag